Dag: 5 juni 1912

Dekkers, Anita Maria

05/06/1912

Heden overleed zacht en kalm in de Heer, gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk, onze inniggeliefde Moeder en Grootmoeder Mejuffrouw Anita Maria Dekkers weduwe van Martinus Op Heij geboren te Heythuysen den 2 November 1848 en overleden te Leveroy den 5 Juni 1912. Venlo:        JEAN OP HEIJ,  Rector,. Leveroy;    JACOBUS […]

Bidprentjes memorieboek1