Heemkunde vereniging Leveroy

Wat is Heemkunde ?

Vraag je,  jezelf dit ook wel eens af. Heemkunde heeft met vele zijden van het leven te maken, het verleden , heden en met de toekomst. Heemkunde maakt een verbinding naar de wereld van onze voorouders, je leefomgeving en een verbinding die een betekenis heeft voor de kinderen van nu.

En toch is dit niet alles, er is meer.

Heemkunde heeft met ons, ja met u, te maken. De verbinding met anderen in onze gemeente en wat is het niet heerlijk te genieten van onze kennis die wij hebben over de geschiedenis van van ons dorp en zijn inwoners

Wat doen we.

Wij zien de Heemkunde niet als een schatbewaarder die alles voor zichzelf wil houden, in tegendeel, de insteek is dat de geschiedenis van ons allemaal is.

Genealogie

Onze eigen geschiedenis vinden we in akten en verslagen waarin het dagelijks leven van toen terug te vinden is, een feest om daarin eens te snuffelen, men vindt daarin naast ontwikkelingen in groei en welvarendheid ook ingrijpende gebeurtenissen.

Het heerlijk snuffelen in het archief op zoek naar je verre voorouders, velen houden zich daar mee bezig en niet enkel gepensioneerden maar ook jongeren hebben de genealogie ontdekt.

Gebouwen

Gelukkig  zijn niet alle oude gebouwen afgebroken, wat we nog hebben moeten we vertroetelen.

En nu onze eigen gemeente

Leveroy (Limburgs: Leivere) is een klein dorpje in de gemeente Nederweert. Het had per 1 januari 2011 1048 inwoners. Het dorp is ontstaan in de late Middeleeuwen, op de grens van het Land van Weert en het graafschap Horn. Vermoedelijk in de 15e eeuw werd daar een kapel gebouwd, gewijd aan de Heilige Barbara. In 1617 werd deze kapel verheven tot parochiekerk. Als eerste pastoor werd aangesteld Godefridus Guyten. De huidige Sint-Barbarakerk werd gebouwd in de jaren na de Tweede Wereldoorlog en is een ontwerp van architect Jos Wielders die ook de in 1944 verwoeste voorganger uit 1923 had ontworpen. Leveroy kent een rijk verenigingsleven. De talloze verenigingen, variërend van, onder andere een beugelclub tot een tennisvereniging en Jong Nederland, zijn erg populair onder de bevolking.

De veruit oudste vereniging van het dorp is de Schutterij St. Barbara. In 1884 werd zij heropgericht als vereniging ter ontspanning, maar haar oorsprong ligt in de vroege 17e eeuw. Volgens overlevering werd zij rond 1627 opgericht door Alex de Ligne, Prins van Chimay, toen ter verdediging van dorp en (pas opgerichte) parochie.De grootste successen maakte de schutterij mee in de jaren ’60 van de vorige eeuw, toen binnen een tijdsbestek van slechts 7 jaar maar liefst 3 maal het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) werd gewonnen.