Fanfare Concordia huldigt ‘535 jaar aan jubilarissen’


Categories :
Tags:

bron: nederweert24

Maar liefst 11 jubilarissen kende Fanfare Concordia Leveroy dit jaar die in totaal maar liefst 535 jaar lid zijn van de vereniging. Vier jubilarissen – ook allemaal erelid – die 70 jaar lid zijn, eenmaal een zestigjarig lidmaatschap, driemaal een veertigjarig lidmaatschap en driemaal een 25-jarig lidmaatschap. Tenslotte werd ook afscheidnemend secretaris Tilly Hermans genomineerd om tijdens de volgende jaarvergadering tot erelid te worden benoemd.

Links naar rechts: Ton Meuwissen, Har van de Broek, Lei van Roij, Marc Houben, Joep van de Broek, Frits Pellemans, Tilly Hermans, Tjeu Kwaspen, Joop van Heel.

Fanfare Concordia

Het gros van de jubilarissen werd gehuldigd tijdens een feestavond van de vereniging. En natuurlijk waren de jubilarissen die 70 jaar lid zijn als eerste aan de beurt. Har en Joep van de Broek, Ton Meuwissen en Lei van Roij zijn allen in 1952 lid geworden van de vereniging. Voorzitter Erwin Pellemans refereerde aan de enorme veranderingen die zijn in vele decennia hebben meegemaakt en de momenten waarop bij Ton Meuwissen en Har van de Broek tijdens hun 50-jarig huwelijk serenades zijn gebracht. Lei van Roij is nog het enige spelende lid van deze jubilarissen op de es-bas en was tevens jarenlang verantwoordelijk voor de opleiding van de fanfare. Joep van de Broek heeft onlangs om gezondheidsredenen ervoor moeten kiezen om te stoppen als spelend lid, maar is nog immer een graag geziene gast tijdens repetities en uitvoeringen.

Links naar rechts: Roger Hanssen, Tjeu Linssen, voorzitter Erwin Pellemans en Linda Corsten. Deel dit bericht

Fundament
Tjeu Linssen is 60 jaar lid en nog altijd een zeer fanatieke euphonium-speler en al jarenlang hoofdsponsor van de vereniging. Daarnaast was hij oprichter en muzikaal leider van de Silentaler-muzikanten die jarenlang menig podium in binnen- en buitenland onveilig maakten.
Tjeu Kwaspen, Marc Houben en Roger Hanssen zijn 40 jaar lid. Bij Tjeu Kwaspen refereerde de voorzitter eraan dat Tjeu als geen ander weet hoe het is om deze jubilarissen toe te spreken, omdat Tjeu jarenlang voorzitter van de vereniging was en inmiddels ook erelid. Marc Houben zorgt op zijn bes-bas voor fundament onder het korps en samen met Roger Hanssen op trompet is voor hen ook de derde helft een wezenlijk onderdeel van het lidmaatschap. Waarbij ook Marc lid was van de kapel en Roger nog meer muziek maakt en de muzikale scepter zwaait bij Joekskapel Ut vêttig Uemke.

Ledenwerving
Frits Pellemans, Joop van Heel en Linda Corsten vierden hun 25-jarig lidmaatschap. Frits kwam vanuit Heel in Leveroy wonen en nadat hij een aantal jaren uitbater is geweest van café Oad Leivere, was er meer tijd om zich in het dorp in te zetten. Dat doet hij als stille kracht al jaren bij de fanfare. Voorzitter Erwin Pellemans refereerde nog aan het feit dat het bijzonder was om op deze avond zijn vader (Frits) en schoonvader (Lei van Roij) te mogen huldigen met hun jubilea bij de vereniging. Joop van Heel kwam van Nederweert in Leveroy wonen en werd door schoonvader Lei (die de muzieklessen regelde) ingeschreven bij Kreato voor trompetles. Zo eenvoudig kan ledenwerving werken…. Daarnaast zorgt Joop als penningmeester er al vele jaren dat de financiële kant van de vereniging tiptop in orde is. Tenslotte was het de beurt aan Linda Corsten, die als hoorniste in een mooie groep bij de vereniging zit. Inmiddels is Linda verhuisd naar Roermond, maar nog immer een trouwe bezoeker van de repetities en lid van de fanfare, die ook graag de successen viert met een mooi feestje!

Secretaris
Tenslotte waren er ook mooie woorden voor Tilly Hermans. Zij nam afscheid als bestuurslid – na bijna 25 jaar – en als secretaris van Fanfare Concordia. De voorzitter bedankte haar voor de jarenlange prettige samenwerking en overhandigde haar een bos bloemen en vroeg aan de aanwezigen hoe er tegenaan werd gekeken om Tilly het erelidmaatschap van de vereniging toe te kennen. Dat werd met luid gejuich ontvangen en zal op de volgende jaarvergadering officieel worden bekrachtigd.