Hölskeshof Leveroy


Categories :
Tags:

Bron: Plan Hölskeshof aan de Dorpstraat Leveroy in beeld – Nederweert24

Het plan Hölskeshof is een zogenaamd principeverzoek. Het verzoek gaat uit van de bouw van tien woningen voor starters en senioren, het ombouwen van een bestaande schuur tot ijssalon, een boerderijwinkel plus twee appartementen en het aanpassen van de horecabestemming van zaal Wetemans tot een gemengde bestemming. Met gemengde bestemming wordt bedoeld dat de zaal ook een andere functie dan horeca kan krijgen. Wat dat dan is, moet nog nader onderzocht worden.

Hölskeshof
De naam Hölskeshof komt voort uit stukken van meer dan vierhonderd jaar geleden waar de locatie werd 
aangeduid als Hulskens-Baent. Ook de eerdere exploitant Truus Wetemans droeg natuurlijk de bijnaam van Hölskes. De benedenverdieping van de schuur heeft al een horeca-bestemming, zodat een 
verbouwing tot een ijssalon niet hoeft te wachten totdat de aanpassing van het bestemmingsplan
is voltooid is.

Het positieve collegebesluit betekent dat de initiatiefnemer een termijn van een jaar krijgt om het plan verder uit te werken tot een ontwerpbestemmingsplan dan wel omgevingsplan.