Houben-Reijnders, Mieke


Categories :

“Van het concert des levens krijgt niemand een program Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen die zij ons achterlaat, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan Os mam en lieve oma

Miek Houben-Reijnders

echtgenote van
Sjra Houben †  in de leeftijd van 85 jaar.

Weert: Marij en Ben
Alex Laura

Someren: Angelique en Thieu

Robert en Sofie
Patrick Dennis

Leveroy: Ruud †

Leveroy: Marc en Jeanine

Gijs Ries Teun

Weert, 11 september 2021 Zorgcentrum Ververshof
Correspondentie adres: Sillenhoek 18, 6091 PD Leveroy
Vanwege de huidige situatie zal het afscheid in besloten kring plaatsvinden.