Hermans – Creemers, Mien


Categories :

Mien Hermans-Creemers

Mildert 6 juni 1931 – Heythuysen 13 april 2020

Als ik aan moeder denk

Denk ik aan rijmpjes op tegeltjes en spreuken
Een vriendelijk gezicht, brengt overal licht, in de keuken
Zie ik haar autorijden met andere vrouwen aan boord
Naar excursies, scholing, zingen, volksdansen en vrouwenbond
Denk ik aan oma die lacht, met spelletjes en gezelligheid
Maar ook haar medeleven met vluchtelingen in deze tijd

Als ik aan moeder denk

Zie ik haar ontwikkeling als moeder van een groot boerengezin
Naar een vrouw met eigenwaarde en veel gemeenschapszin
Hoor ik haar belangstellend aan de telefoon Ich dacht ich bel dich effekes wie het met dich geit
Voel ik haar handen, die van aanpakken weten
En aan het einde zijn ze helemaal versleten

Bedankt voor uw medeleven