Bommel van – Scheenen, Anita


Categories :

Jouw /even moesten wij loslaten,
in ons leven houden Wij jou altijd vast

Rustig en zacht is thuis, in het bijzijn van haar gezin, overleden

Anita van Bommel – Scheenen

10 mei 1964 – 16 maart 2020
lieve vrouw en echtgenote van Theo van Bommel
lieve en zorgzame mama van
Bart en Thessa

Familie Scheenen   Familie van Bommel

Door omstandigheden zijn we gedwongen om in kleine kring afscheid te nemen van Anita op zaterdag 21 maart. Op een nader te bepalen voor ons belangrijke datum zal er een herdenkingsdienst plaatsvinden

De familie stelt het op prijs dat eenieder die dat wil of kan een herinnering aan Anita naar ons toestuurt. Dit mag in de vorm van een tekening, verhaal(tje) gedicht, foto enz.

Bedankt, al die lieve mensen die op wat voor manier dan ook voor Anita hebben gezorgd.

Liesjeshoek 24 – 6091 NT Leveroy