Wijers – Saes, Mien


Categories :

Een herinnering aan
Mien
Wijers – Saes
* 15 mei 1931 † 9 maart 2020
sinds 2006 weduwe van

Sjra Wijers

Voor al uw blijken van medeleven in welke vorm dan ook danken wij u allen heel hartelijk. Kinderen Kleinkinderen Achterkleinkinderen

Tot het einde voor iedereen
aan het zorgen.
Bewoog zich liever op de
Achtergrond.
Zei altijd waar het op stond.


Genietend van vogels en bloemen.
Was altijd bezig, zat nooit stil.
Wandelde bijna tot het laatste uur.


Tevreden over hoe het leven is gelopen.
Op weg naar Pap, waar ze zo
naar verlangde.

‘Ut is good zoë’