‘Kosters-ere-insigne’ voor Tiny Kanders-Knoops


Bron en foto: Nederweert24

Op zondag 1 december 2019 was bij de viering van het Patroonsfeest in de H. Barbara kerk te Leveroy aandacht voor schutterij St. Barbara en alle vrijwilligers van de parochie.

Tiny Kanders-Knoops
Speciale aandacht was er voor Tiny Kanders-Knoops. Zij ontving uit handen van pastoor Vankan het ‘Kosters-ere-insigne’ van de Interdiocesane Kostersbond St. Willibrord als teken van waardigheid en dankbaarheid. Dit vanwege het feit dat zij al 25 jaar als vrijwilligster de functie van koster in de meest brede zin met veel toewijding, ijver, inzet en verantwoordelijkheidsgevoel bij alle kerkdiensten in onze parochie heeft uitgeoefend. “Wij willen haar hiervoor van harte bedanken”, namens de parochie H. Barbara Leveroy

Tags: