Dag: 9 april 2019

Rijdende bibliotheek in LeveroyRijdende bibliotheek in Leveroy

September 1989 nummer 199 Rijdende bibliotheek in Leveroy Grotere plaatsen dan Leveroy hebben een bibliotheek, waar de mensen boeken kunnen lenen. Maar ook Leveroy heeft een eigen bibliotheek, namelijk de bibliobus van de Provinciale Bibliotheek Centrale Limburg. De leerlingen van de Basisschool leenden afgelopen schooljaar meer dan 7000 boeken uit deze bibliotheek. Volwassenen kunnen hier […]

Koninklijke onderscheiding voor wethouder G. StalsKoninklijke onderscheiding voor wethouder G. Stals

Mei 1989 nummer 195 Koninklijke onderscheiding voor wethouder G. Stals In aanwezigheid van zijn naaste familie, van afvaardigingen van de Stichting Gemeenschapshuis Leveroy en de schutterij St. Barbara, van de fraktievoorzitters van de politieke partijen der gemeente Nederweert en van pastoor Nijhof en de andere wethouders, heeft wethouder G. Stals uit handen van burgemeester A. […]

Sjeng Claessen gehuldigdSjeng Claessen gehuldigd

Maart 1989 nummer 193 Sjeng Claessen gehuldigd Tijdens het jaarfeest van de HaNdboogschutterij “De Vriendenkring” is Sjeng Claessen royaal en hartelijk in de bloemetjes gezet v.w. zijn 40-jarig lidmaatschap, waarvan 23 jaar sekretaris. Voorzitter Thijs Reijnders sprak van een betrouwbare sekretaris, een man uit een stuk, altijd op zijn post, 40 jaar lang. Sjeng ontving […]

Namen op kroonluchterNamen op kroonluchter

December 1988 nummer 190 Namen op kroonluchter Leden van het dameskoor “Cantate” hebben met nijverheid van bijen al het koper van de kerk gepoetst. Ook de schitterende kroonluchter. En het wonder is geschied. Pas nu kwam ik er achter dat op de kroonluchter de namen zijn gegraveerd van de milde gevers plus het jaartal. In […]

Mooiste aquarium in LeveroyMooiste aquarium in Leveroy

December 1988 nummer 190 Mooiste aquarium in Leveroy Kampioenen behalen hun titel vaak op voetbalvelden, in concertzalen, op het parcours, in de piste, op het podium of op de ijsbaan. In Leveroy is iemand “thuis” kampioen geworden. Ook dat kan ! Bij de onlangs gehouden huiskeuring van de Nederlandse Bond van Aquarium- en Terrariumhouders in […]

Concordia op hoog niveauConcordia op hoog niveau

November 1988 nummer 189 Concordia op hoog niveau Zondag 16 oktober 1988. De laatste klanken van Fanfare Concordia in de Oranjerie te Roermond zijn weggestorven om 17.15 uur. De vele jongere leden ravotten met elkaar in de foyer van het theater alsof ze zojuist een spelletje knikkeren achter de rug hebben. De oudere leden zij […]

Jean Corsten zong oud Grathems Volkslied op z’n 100ste verjaardagJean Corsten zong oud Grathems Volkslied op z’n 100ste verjaardag

Oktober 1988 nummer 188 Jean Corsten zong oud Grathems Volkslied op z’n 100ste verjaardag Het was weer een echte Leveroyse avond. Een prachtige H. Mis, een brief van Hare Majesteit de Koningin, met toepasselijke woorden overhandigd door burgemeester A. Jacobs uit Nederweert, een pastoor, die de jubilaris een “wonder van Leveroy” noemde, de buurt die […]

Pater Tjeu Baetsen en dhr. Toon Claessen onderscheidenPater Tjeu Baetsen en dhr. Toon Claessen onderscheiden

Mei 1988 nummer 183 Pater Tjeu Baetsen en dhr. Toon Claessen onderscheiden Terwijl Toon Claessen in zijn huis aan de Maxeterdijk de koninklijke versierselen ontving van burgemeester Hannen, moest pater Tjeu Baetsen vanuit Namibië naar Kaapstad om aldaar de koninklijke onderscheiding te ontvangen. Beiden hebben dit verdiend. Toon was 40 jaar bestuurslid van de Handboogvereniging, […]

Op de Ere-tribuneOp de Ere-tribune

Mei 1988 nummer 183 Op de Ere-tribune Mevr. Frenken-van Eijck is 90 jaar geworden, mevr. Breukers-Peeters maakte de 91 vol en mevr. Geurts-Wijnen werd onlangs 92 jaar. Alle drie verdienen een plaats op de ere-tribune. Zij verkeren gelukkig nog in goede gezondheid, zij hebben nog steeds volop belangstelling voor het lief en leed van heel […]

Vergadering oudercommissieVergadering oudercommissie

Oktober 1987 nummer 177 Vergadering oudercommissie Over enige weken zullen de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe basisschool een aanvang nemen. De lokalen aan de Pastoor de Fauwestraat moeten ontruimd worden en na de herfstvakantie krijgen de kleuters les in een lokaal aan de Dorpstraat. E.e.a. kan eerst na enige noodzakelijke verhuizingen. Ook organisatorisch zullen er enige […]

Gemeenschapshuis en peuterspeelzaal in brandpuntGemeenschapshuis en peuterspeelzaal in brandpunt

Mei 1987 nummer 172 Gemeenschapshuis en peuterspeelzaal in brandpunt Op 5 april j.l. stonden het gemeenschapshuis en de peuterspeelzaal in het brandpunt van de belangstelling. Burgemeester Jacobs was daartoe naar Leveroy gekomen. De uitbreiding van het gemeenschapshuis en de bouw van een nieuwe peuterspeelzaal waren de aanleiding, dat vele genodigden aanwezig waren in de voor […]

SeniorenverenigingSeniorenvereniging

Maart 1987 nummer 170 Seniorenvereniging De Ouderenvereniging van Leveroy zal vanaf heden heten “Seniorenvereniging”. Dat is beslist tijdens de jaarvergadering. Het bestuur van de Seniorenvereniging ziet er als volgt uit: voorzitster is mevr. A. Ament-Creemers, sekretaris is dhr. H. Weijers, die tevens fungeert als penningmeester. De overige leden zijn: mevr. T. Slots-Thijssen, mevr. M. van […]

Schutterij Sint BarbaraSchutterij Sint Barbara

Maart 1987 nummer 170 Schutterij Sint Barbara De Bondsvoorzitter van de Kantonale Bond E.M.M.-Weert was tijdens de jaarvergadering van Schutterij Sint Barbara hoogst persoonlijk naar Leveroy gekomen op vrijdag 6 februari j.l. om drie leden van de Schutterij te onderscheiden. Frans Janssen, de stille, noeste werker en trouwe schutter kreeg de gouden versierselen, omdat hij […]

Nijhof 25 jaar priesterNijhof 25 jaar priester

December 1980 nummer 90 Op 21 december 1980 is ‘t 25 jaar geleden dat onze pastoor de Zeer Eerw. Heer J.E. Nijhof Tot priester werd gewijd. Bij gelegenheid van dit 25-jarig Priesterjubileum zal op 21 dec. a.s. om 10.00 uur een plechtige H. Mis uit dankbaarheid worden opgedragen in de St. Barbarakerk te Leveroy. Aansluitend […]

Mededelingen gemeentebestuur HeythuysenMededelingen gemeentebestuur Heythuysen

Oktober 1980 nummer 88 Mededelingen gemeentebestuur Heythuysen Burgemeester en wethouders delen het volgende mede: Ondanks de gewijzigde planologische inzichten, waarbij de verdere uitbouw van kleinere kernen sterk moet worden afgeremd, heeft de raad van de gemeente Heythuysen toch besloten op 21 november 1979 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Leveroy II”, gelegen ten zuiden van de […]

Afscheid en benoemingenAfscheid en benoemingen

Juni 1980 nummer 84 Afscheid en benoemingen: mevr. K. Wolters-Peeters neemt nu als lerares taakverlichting definitief afscheid van onze basisschool. Wij danken haar voor haar plichtsgetrouwe opvatting van haar taak zeer hartelijk. In deze functie is nu benoemd mevr. L. Huskens-van Melick die tevens per 18 aug. a.s. voor 4 schooltijden is benoemd. Voor de […]

Beeld terugBeeld terug

Mei 1980 nummer 83 Beeld terug Ons Maria-beeld is na 20 jaar terug in Leveroy. Eindelijk is het kerkbestuur van Haler-Uffelse ertoe overgegaan dit uitgeleende beeld terug te geven, maar dat heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Wij danken iedereen die meegeholpen heeft om dit beeld terug te krijgen van harte. Het beeld […]

Ere wie ere toekomtEre wie ere toekomt

April 1980 nummer 82 Ere wie ere toekomt Meester P. Ament, oud-hoofd van onze Lagere School, heeft voor 30 jaren werk bij het Groene Kruis uit handen van de regionale voorzitter dhr. Jeukendrup uit Haelen, de zilveren legpenning gekregen met draagspeld b.g.v. de jaarvergadering van het Groene Kruis. Ere, wie ere toekomt. Meester P. Ament […]

HuldigingHuldiging

Februari 1980 nummer 80 Huldiging Tijdens de jaarvergadering van de Vriendenkring is gehuldigd dhr. Martinus Brentjens uit de Dorpstraat. Hij kreeg de zilveren speld behorende bij zijn 25-jarig lidmaatschap. Voorzitter Th. Reijnders prees hem om zijn volledige trouw aan de vereniging. Als verenigingsman heeft hij, aldus de voorzitter, enorme grote verdiensten voor de Vriendenkring.

Schutterij Sint Barbara………….uniformenfondsSchutterij Sint Barbara………….uniformenfonds

Kerstmis 1979 nummer 77 Schutterij Sint Barbara………….uniformenfonds Tijdens de laatste ledenvergadering op 23 november j.l. werd definitief besloten tot de aanschaf van nieuwe uniformen. Daar dit een enorme financiële belasting is voor de vereniging werd tijdens het Sint Barbarafeest het “uniformenfonds” opgericht. Als eerste actie voor dit fonds wordt op 11 januari a.s. een gehuwdenbal […]