Interne problemen school Leveroy

Categories :

Interne problemen school Leveroy

Drie leraren melden zich vrijwel tegelijk ziek; grote onrust onder ouders
Door Frank Clevers

Leveroy • Drie van de acht leerkrachten van basisschool De Zonnehof in Leveroy hebben zich vrijwel tegelijk ziek gemeld wegens interne problemen. Onder de ouders heerst ongerustheid. De oudervereniging houdt volgende week woensdag een extra ouderavond. Voorzitter P. Knippenberg van het schoolbestuur bevestigt dat de leraren, één fulltimer en twee parttimers, thuis zitten. Ze hebben zich ongeveer twee weken geleden, alle drie in dezelfde week, ziek gemeld. Voor hen is vervanging geregeld. Knippenberg zegt dat het puur om personele problemen gaat en dat die problemen er „al heel lang” zijn. „In de rol van werkgever kan ik niets zeggen over de aard van de problemen.”

Volgens ingewijden zou de ziekmelding van de leraren te maken hebben met een onlangs uitgebracht onderzoeksrapport dat het schoolbestuur zou hebben laten maken naar aanleiding van het lang slepende conflict. Knippenberg wil dat bevestigen noch ontkennen. Hij zegt alleen dat „het bestuur zich terdege heeft laten informeren en de zaak heel zorgvuldig wil oplossen.”

De kwestie houdt Leveroy erg bezig. Vorige maand is een comité van verontruste ouders opgericht. Volgens één van hen, J. Brentjens, gingen er geruchten dat er bepaalde maatregelen getroffen zouden worden naar aanleiding van het onderzoeksrapport. „Wij willen graag een beetje meer duidelijkheid, al kunnen we ons natuurlijk wel voorstellen dat het moeilijk zal zijn voor het bestuur om openheid te geven aangezien het nou eenmaal om personen gaat”, aldus Brentjens.

De verontruste ouders worden volgende week tijdens de door
de oudervereniging georganiseerde ouderavond bijgepraat door het schoolbestuur, dat door de oudervereniging is uitgenodigd. In de uitnodiging stelt de oudervereniging dat de ‘bewaking van de kwaliteit van het onderwijs in Leveroy’ aan de orde zal komen. De vereniging vraagt zich af ‘of de kinderen nu de dupe zijn van personele conflicten’.

Voorzitter E. Klompen-Beerens van de vereniging zegt te hopen dat tijdens de ouderavond de ongerustheid weggenomen kan worden. Verder wil zij over de kwestie niets kwijt.

De diverse partijen zijn uiterst zwijgzaam. Schooldirecteur M. Kwaspen zegt niets te kunnen zeggen omdat het om puur interne zaken gaat waar hij partij in is en dat bovendien is afgesproken dat het bestuur woordvoerder is. Een van de drie betrokken leraren zegt „volledige zwijgplicht” te hebben. De andere twee waren gisteren niet bereikbaar voor commentaar.