Pater Baetsen 40 jaar priester


* Robijnen priester Tjeu Baetsen.

Pater Baetsen uit Leveroy 40 jaar priester

LEVEROY – Als op zondag 28 juli in Leveroy het robijnen priesterfeest van pater Tjeu Baetsen (68) wordt gevierd, zullen ongetwijfeld vele inwoners zich ongetwijfeld nog levendig herinneren hoe veertig jaar geleden pater Baetsen zijn eerste mis opdroeg op de puinhopen van de St. Barbarakerk.

Het was vlak na de oorlog, i en de prachtige Leveroyse dorpskerk was door de terugtrekkende Duitse bezetters in een ruïne herschapen. Alleen de ronde bogen waren nog overeind gebleven. Het volk van Leveroy versierde deze ruïne, en de neomist droeg zijn eerste mis op tussen de restanten van wat eens de trots van Leveroy was.

Oerwoud

De jonge priester had zich voorbereid op het missiewerk, doch hij moest nog twee jaar wachten voordat de zeeroutes weer veilig bevaarbaar waren. Toen vertrok hij samen met vijf ordegenoten naar Zuid-Afrika. Hij kreeg een missiepost midden in het oerwoud in Nyangana, honderd kilometer van Windhoek. Daar moest hij de eerste jaren pionieren, in de stilte van de jungle te midden van bosjes mannen en gevaarlijk wild, tussen arme en ongeletterde mensen.

Dodencel

29 Jaar werkte Tjeu Baetsen er onafgebroken. Hij bouwde er kerkjes en scholen, zorgde voor een ziekenhuis en voor buitenstaties. Op zijn zestigste jaar mócht hij het van zijn bis-schop wat rustiger aan gaan doen, en werd hij gevangenis aalmoezenier in Döbra in Namibië. In die gevangenis is een speciale cel voor ter dood veroordeelden. Ook het voorbereiden van deze mensen op hun laatste gang is een taak van pater Baetsen. Daags voordat hij op 24 juni j.l. naar Nederland reisde om daar zijn veertigjarig priesterfeest te vieren, heeft hij nog uren gepraat met een ter dood veroordeelde, die daarna door ophanging om het leven werd gebracht. Hij is er nog van onder de indruk. „Aan zoiets wen je nooit. Het worden vrienden van je, die je ineens moet afgeven”, zegt hij.

Heimwee

De volbloed missionaris Baetsen gaat zeker terug naar zijn missiepost in Döbra. Er overvalt hem een gevoel van heimwee als hij denkt aan zijn mensen ginds. Hij weet dat hij daar nog steeds nodig is. Niet alleen in de gevangenis, maar ook in de vijf tot zes staties die hij in het weekeinde regelmatig afreis om de eucharistie te vieren met de bewoners, die uren wachten op zijn komst. Soms liggen die staties maar op zestig kilometer afstand van elkaar, maar soms ook vijfhonderd kilometer.

Receptie

Leveroy wil zijn robijnen priester zondag eren. Daartoe zal om 10.00 uur een hoogmis uit dankbaarheid gevierd worden, waarna om 11 uur receptie is in zaal Leverona. Pater Tjeu staat op die huldiging niet te wachten, maar het parochieel missiecomité heeft gemeend dit feest toch samen met de familie van de jubilaris te moeten organiseren.

Zondag feest en receptie

 

Tags: