Raetsen – Ottenheijm, Annie


Categories :

In leefdjevolle herinering aan
Annie Raetsen – Ottenheijm
~An van Kuub~

* 17 febrewari 1939 + 2 November 2018

wedvrouw van

Jan Raetsen
Veur al uch blieke van metlaeve zegge wae hertelik bedanktj

Kinjer en kleinkinjer

Leef mam,

Ein geveul van ein handj op miene ruk Ein geveul van zeetj gae ut echt.

Ein geveul van zeetj gae effe trük

Unne sjaduw asof ich eemes langs zeen gaon. Unne sjaduw dae liektj op uch is ut echt ?

Ich weit ut neet, ut helptj waol tegen utverdreet.

Wae zulle uch altiedblieve misse mer ut laeve is gein rechte lien en ut misse duit zoen pien.

Mer zoelang wae aan uch blieve dinke zal aug uch stum nog blieve klinke.