TANTE IDA  Salmans


Categories :

lees ook: dit artikel

STAMBOOM TANTE IDA  Salmans Ida Gertrudis geboren 18-3-1897 gehuwd met Koppen Henricus (geboren 14-7-1884 overleden 7-9-1947) op 6.11-1930 Uit dit huwelijk zijn geboren:

1. Ludovicus Johannes Mathias geboren 17-12-1931 gehuwd met Toos Boonen geboren 7- 1-1936 op 12-6-1958 Uit dit huwelijk zijn geboren:
a: Luc geboren 17- 3-1959
b: Eric geboren 23-11-1960

2. Maria Catharina gehuwd met Pierre Vossen geboren 24-10-1933 op 29-4-1960 Uit dit huwelijk zijn geboren:
a. Yvonne geboren 20. 6-1961
b. Carla geboren 10-10.1964
c. Peter geboren 17-12-1968

Samengesteld door Thieu Koppen

HISTORISCH OVERZICHT en LEVENSSCHETS van TANTE IDA tak 8
Na de lagere school begon Ida – als achtste kind van stamvader Sjang van Selië Kuupke (Salmans) en stammoeder Truuke Beelen – op veertien jarige leeftijd te werken als dienstbode bij de familie Mertens-Beden te Weert-Hushoven. Na hier een jaar te hebben gewerkt heeft Ida eveneens nog vier jaar gewerkt als dienstbode bij slagerij Sjang Gruijthuijsen in de Molenstraat te Weert. Tot haar huwelijk heeft Ida nog thuis op de boerderij gewerkt en in het huishouden.

Op 6 november 1930 is Ida gehuwd met Herrie Koppen, afkomstig uit Weert-Laar. Herrie begon zijn loopbaan als werknemer bij een bedrijf dat handelde in hooi, stro, aardappelen en kolen. Het bedrijf was gevestigd aan de Parallelweg te Weert en stond onder leiding van een Duitse zakenman Ubo Claessen uit Duisburg – die tevens eigenaar was. In 1925 werd Harrie aangesteld als bedrijfsleider. In 1928 werd her bedrijf overgenomen door de Verkoopvereniging Weert nadien Limco en thans Coveco.

Tot 1934 heeft Harre als bedrijfsleider voor de Verkoopvereniging gewerkt. Bij dit bedrijf was tevens een woonhuis aanwezig, waarin ook een ruimte als café was ingericht , die – zoals in die tijd gebruikelijk was voornamelijk door klanten van de zaak werd bezocht in verband niet bezorgen, afhalen en aftekenen van goederen.

Vermeldenswaardig is nog dat de bedrijfsleider een salaris genoot van f 200,00 per maand terwijl de werknemers f 13,00 per week verdienden. De werktijden waren van , morgens 07:30 uur tot ’s avonds 18.00 uur en een zesdaagse werkweek. Na deze zaak zes jaar gedreven te hebben deed zich de gelegenheid voor om in Kelpen een soortgelijke zaak te kopen van de Heer Pieër Reijnders. Deze zaak werd in 1934 gekocht voor de prijs van f 3500,00. Het pand was gebouwd in 1912.

In oktober 1934 verhuisde Ida en Herrie met hun twee kinderen Tjeu (geboren
17-12-1931) en Mia (geboren 19-12-1933) van Weert naar Kelpen. De zaak werd direct verbouwd en er werd tevens een nieuwe stroloods bijgebouwd. In de nieuwe loods werd het stro – dat van de landbouwers werd gekocht – geperst in stropakken, opgeslagen en later verkocht aan diverse groothandelaren die het weer verkochten aan diverse fabrieken in Nederland. De verkochte stropakken werden met paard en wagen naar het station in Kelpen gebracht. Op het station werden de stropakken overgeladen op een spoorwagon waarmee ze verder vervoerd werden naar de strokartonfabrieken te Groningen en de A.K.U. (Algemene Kunstzijde Unie) te Arnhem. Voor het bedienen van de stro-pers waren vier mensen nodig een van de trouwste “knechten” was P. Beelen (Koppe Pieër) die ruim dertig jaar bij Harrie en Ida M dienst is geweest. Voor het huishouden en het café werd een dienstbode aangetrokken. In de persoon van Anna Gabriëls (Krebbele Keub) die zes jaar werkzaam is geweest. Enige jaren later werd een nieuwe kolenopslagplaats gebouwd.

In de oorlogsjaren van 1940-1945 is veel schade geleden. Op aanzegging van de Duitse bezetter moest het gezin in oktober 1944 evacueren naar elders. In Heythuysen is toen een schuilplaats gevonden bij de familie Scheenen op Maxet. Toen we na de bevrijding (15 november 1944) terug keerden naar Kelpen troffen we aldaar een totaal verwoeste stroloods alsmede een zwaar beschadigd woonhuis aan. De schadeuitkeringen waren minimaal, dus men moest weer helemaal opnieuw beginnen met de wederopbouw, die grotendeels uit eigen zak betaald moest worden.