Harrie Hermans overleden

Categories :
Tags:
Harrie Hermans (Leveroy)
Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons erelid Harrie Hermans Hij was 70 jaar lid en 3 jaar erelid van onze vereniging.
In die periode heeft hij verschillende functies bekleed nl. Bestuurslid, secretaris, commandant en buksmeester, ook heeft hij 3x het OLS mee georganiseerd.

De laatste jaren kon hij vooral nog mooi vertellen over de schutterij. Harrie we zullen je missen.

 

Ons medeleven gaat vooral uit naar zijn zus Chriet en zijn verdere familie. Wij wensen hun veel sterkte toe om dit verlies te dragen.
Bestuur en leden, Schutterij en drumband St. Barbara, Leveroy