Appeven – van Roij, Annie


Categories :

Een dierbare herinnering aan

Annie van Appeven – van Roij

weduwe van
Wim van Appeven

Mam is geboren in Leende op 10 mei 1931 En in Weert overleden op 27 februari 2018 De uitvaart beeft plaats gevonden op 3 maart 2018 in crematorium Midden Limburg in Baexem.


Geboren in Leende, werd al snel verhuisd naar Hushoven. Het vroege verlies van bun moeder beeft bet gezin en baar leven sterk getekend. Opgroeien deed ze in de Houtsberg.

In Leivere leerde ze Pap kennen, pikte zijn pet in en stal zijn hart. Samen starten ze bun gezin op Schoor. Na een paar jaar trokken ze terug naar Leivere.

Mam was als huisvrouw en moeder volledig toegewijd aan Pap en aan ons kinderen. Ze was er altijd als we thuis kwamen, aan bet werk in buis of sjoefelen in de tuin.

Ze verhuisden naar Nederweert om bet wat rustiger aan te gaan doen. Ze fietste vaak naar de Houtsberg, voelde zich daar erg thuis. In totaal is ze in baar leven tien keer verhuisd; voor baar een noemenswaardige prestatie.

Ze is altijd trots geweest op ons leren en werken. Ze was blij met de komst van partners, en de kleinkinderen hebben baar veel geluk gebracht.

Ze was oma met heel haar hart.

Inleveren van lichamelijke en geestelijke gezondheid kon ze moeilijk accepteren.
Pap beeft zo lang bij bon voor baar gezorgd.

Zijn overlijden was bijna te veel om te dragen. Anneke werd eerst in Van Berloheem, en later in buisje Boterbloem in Hushoven, enorm liefdevol verzorgd. Ze genoot van uitstapjes, samen spelletjes doen, muziek in ‘de Stoof’ en alle aandacht die ze kreeg.

Klein van stuk en vol met pit.

Doordat je ons zo vee haf was het keel gemakkelijk om jou ook veel te geven

Dank voor alle steun.
Kinderen Kleinkinderen Achterkleinkinderen