Strijbos – Gabriëls, Truus


Categories :

In dankbare herinnering aan
Truus Strijbos – Gabriëls
Geboren te Leveroy op 5 maart 1.2 Overleden te Weert op 6 januari 2018

weduwe van
Frits Strijbos

Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy hebben wij tante Truus begeleid naar het crematorium in Baexem.
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 25 februari 2018 om 9.30 uur in de parochiekerk van Leveroy.

Opgewekt en Zorgzaam
Nooit vragend
Nimmer klagend
Altijd stil dragend
Moedig ging je door, steeds weer
Tot op het laatste moment
Het wilde niet meer

Tante Truus is op 5 maart 1922 geboren in Leveroy. Samen met haar twee zussen An en Agnes bracht zij haar jeugd door aan de Deckerstraat in Leveroy. Na haar huwelijk met oom Frits ging ze inwonen bij haar vader en moeder. Moeder was toen al ziek en tante Truus heeft haar liefdevol tot aan haar dood verzorgd. Zorgen voor anderen heeft tante Truus altijd gedaan. Eerst voor haar vader; later voor oom Pierre en oom Tjeu uit Swartbroek die ze in haar huis opnam en tot aan hun dood keurig verzorgde. Jammer genoeg had tante zelf geen kinderen. Maar ze heeft veel plezier beleefd aan de kinderen van haar zus An en van haar zus Agnes Al naast haar woonde. Dagelijks kwamen de kinderen van Agnes toen ze klein waren bij tante Truus over de vloer. Tante Truus hield ervan om veel mensen om zich heen te hebben. Bezoek was altijd welkom. Heel veel verdriet heeft ze gehad van het plotseling overlijden van haar geliefde man Frits. Maar toch ging ze dapper verder en heeft ze nog vele jaren met veel plezier in haar huis op de Pastoor Fauwestraat gewoond. Tante Truus kon genieten van de kleine dingen: vooral van haar bloemen in de tuin. Bij een val in 2011 heeft zij haar heup gebroken en moest ze haar geliefde Leveroy verlaten. Na haar revalidatie in het verpleeghuis St. Martinus is zij in een woonzorgcentrum in Weert gaan wonen. Hier kreeg ze weer nieuwe contacten. Zij was dankbaar voor de goede verzorging in het woonzorgcentrum. Op de maandagmiddag ging ze naar het breiclubje. Dan had ze liever geen bezoek. Menig shawl; sokken; babytruitjes etc. heeft zij gebreid. Breien en lekker eten met vrienden waren haar grootste hobby’s. Tot op het laatst was ze nog helder van geest en had ze een goed geheugen. Ze had interesse in vele zaken en las elke dag uitgebreid de krant.

Wij zijn dankbaar dat wij haar zolang in ons midden hebben mogen houden.

Tante Truus, wij zullen u en vooral de lekkere etentjes en de gezelligheid gaan missen.

Tante Truus, bedankt voor alles!