Verpanding huis en hof op de Leveroy.

Categories :

8 februari 1752

SWALMEN – Verpanding huis en hof op de Leveroy.

Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Herman Raemaeckers en Joannes Sillen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekennen de echtelieden Hendrick Gubbels en Anna Delissen dat zij een bedrag van 20 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 8 februari 1753 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Hendrick Wijnen met als onderpand:

–   huis en hof op de Leverohe gelegen;

–   en ongeveer ½ bunder land aldaar tussen Geurtien Geurts en Reiner Delissen.

bron: http://www.loegiesen.nl/1750-1759%20Loe%20Giesen.htm
RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 249-250.