Leveroy huwelijks dispensaties

Categories :

Leveroy huwelijks dispensaties

tot 1620 parochie Nederweert.

1620-1801 bisdom Roermond, dekenaat Weert.

1801-1823 bisdom Luik, dekenaat Weert.

Huwelijks dispensatie aanvragen, correspondentie e.d.

Nederweert/Leveroy – 23 mei 1699 – brieven van Aegidius Gabrielis pastoor van Nederweert en van M. Gabrielis pastoor van Leveroij als aanvraag voor

dispensatie vanwege 4e graad bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Andreas Pe(e)ters ook Sijbers en Gertrudis Jans(s)en.

Erbij verklaring van Dries Peeters en Geertui Janssen dat zij neven en nichten kinderen zijn, verder verklaart Dries dat hij 15 jaar in het buitenland was.

RHCL Maastricht (3-1699-11 – foto 1765a+b+c)

 

Venray/Leveroy – 26 februari en 5 maart 1700 – brieven van Math. Roebroeck pastoor van Venray en van M. Gabrielis pastoor van Leveroy als aanvraag

voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

Joannes Saesens [in brief Leveroy als Straeten] uit Nederweert en

Anna Hegelsom uit Venray.

Voor ontheffing voor de afkondigingen en huwelijk in gesloten tijd, omdat Joannes die eierhandelaar is, net na pasen naar Brussel (B) moet gaan en daar

enige tijd zal blijven in verband met de eieren handel. Er is instemming van haar oom Henricus Hegelsom kapelaan bij parochie Venray en van haar

moeder weduwe. De pastoor van Venray wil nog de reactie afwachten van de pastoor van Leveroy omdat Joannes daar naar de kerk ging, maar hij kwam

ook regelmatig in de parochie van Venray. Er waren geen bezwaren uit Leveroy.

Later in deze brief noemt Roebroeck een theologisch dispuut tussen priesters rond het kerkbezoek, in aansluiting op het concilie van Trente.

RHCL Maastricht (3-1700-44 – foto 477a+b+c+d+TV)