Stienen, Tinus


Categories :

Een herinnering aan

Tinus Stienen

sinds 2008 weduwnaar van
Gerda Corsten

Tinus werd geboren in Nederweert op 12 maart 1925
Hij overleed voorzien van het Sacrament der Zieken op 10 maart 2017 in Weert.

Zwaar werden de dagen en lang duurde de nacht,
hoe moeilijk is het vechten bij het ontbreken van kracht.

Ik heb de berg beklommen die jullie nog moeten gaan.
Huil daarom niet familie en vrienden ik ben in vrede gegaan.

Voor uw vriendschap tijdens zijn leven. Voor uw steun en troost na zijn overlijden. Voor uw aanwezigheid bij zijn afscheid zeggen wij hartelijk dank.

Familie Stienen Familie Corsten
Tijdens de H. Mis ter ere van de opening van het schuttersseizoen, zal er zondag 16 april om 10.00 uur in de H. Gerardus Majella kerk te Nederweert-Eind een herdenkingsdienst voor Tinus worden gehouden.