BC Opheyshof


Categories :

Beginjaren ’70 rollen de eerste beugelballen in de buurt van Leveroy. Op de Kelperweg. halverwege Leveroy en Kelpen, heeft Voorter Pier een kippenhok omgebouwd tot een heuse beugelbaan.

Bron: Maas en Roerbode 1905

Elke dag zo rond het middaguur begint men daar te beugelen in het kippenhok dat aan één kant zo laag is. dat een volwassen persoon er amper rechtop kan staan. Meestal beugelt men de klok rond, vaak wordt pas lang na middernacht gestopt. De laatste beugelaars sluiten het hok dan af en stoppen de sleutel, samen met het nog verschuldigde baangeld. bij een al slapende Pier in de brievenbus. Maar langzamerhand ontstaat tussen enkele personen wrevel over het baangeld. Escaleren doet het niet, maar wel besluit Harrie Ophey in de leegstaande koeienstal een beugelbaan aan te leggen. Veel hulp krijgt hij daarbij van Bar Hoeben, een doorgewinterde beugelaar die ook nog eens verstand van het aanleggen van een baan heelt

Bron: Kanton Weert Juli 1914

Na veel werk wordt op 11 april 1983 een oprich-tingsvergadering gehouden op de nieuwe beugelbaan. Veertien personen zijn aanwezig en er wordt een bestuur gekozen. De eerste voorzitter is Thijs Reynders, Josien Mestrom (een dochter van Harde) wordt secretaris/penningmeester, Jo van de Kruijs. Pé Raemakers en Bar Houben completeren het bestuur. Verder wordt de contributie vastgesteld op F 30, de vaste oefenavond wordt afgesproken (woensdag) en de naam wordt geko-zen. Gezien het feit dat men te gast is bij de familie Ophey wordt besloten de beugelclub Opheyshof te noemen. Zowel de naam als de locatie wordt tot nu toe gebruikt.

In het seizoen 1983-1984 neemt de club voor het eerst deel aan de competitie van district Zuid (eerste klasse B) en wordt meteen kampioen. Het zes-tal bestaat uit Bar Houben, Harrie Mestrom, Thijs Reynders, Pé Raemakers, Jo van de Kruijs en Thijs Douven. Reserve is Josien Mestrom. Eén jaar later wordt het eerste team weer kampioen en promo-veert naar de toenmalige hoofdklasse. Dat jaar blijft Pé Raemakers ongeslagen in de competitie. Na vijf jaar geeft Thijs Reynders de voorzittershamer over aan Jo van de Kruijs. In 1994 wordt er een nieuwe voorzitter gekozen: William Wulms. Met name in de jaren ’80 en beginjaren ’90 kan men het beugelen in Leveroy het best omschrijven als ‘een sport waarbij de ballen altijd rollen en de hoofden vaak tollen’. Men gaat veelal naar de beugelbaan om een potje te beugelen, een kaartje te leggen en een flink glas te drinken.

Een anekdote uit die tijd. Het eerste team heeft voor de beker gebeugeld in Helden. Een klinkende 6-0 overwinning wordt uiteraard met de nodige drank
flink gevierd. Eenmaal terug in Leveroy merkt men pas dat er nog één beugelaar in Helden is achtergebleven. Ten tijde van het vertrek is hij aan het ‘sanitair ontspannen’. Na een wedstrijd in Grathem (met de fiets) wordt op de terugweg plotseling een speler van het zestal vermist. De rest van het team trotseert de bittere kou en volgt gewapend met zaklampen een tijd de
sporen in de sneeuw, maar raakt toch het spoor bijster. Toch maar even om ’s nachts vier uur zijn vrouw gaan melden dat haar man is ‘vermist’. Zij
neemt het nogal laconiek op – ‘hij komt wel terecht’ – en zet een kan koffie voor de verkleumde speurneuzen. Terwijl het tweede kopje koffie wordt genuttigd,
strompelt de vermiste binnen. Kleren kapot en behoorlijk smerig, met de opmerking: ‘Nu eerst een kopje koffie!’

Tegenwoordig gaat het er meestal wel iets rustiger aan toe, maar de gezelligheid blijft wel. Het ledenbestand blijft redelijk stabiel. Zolang deze club bestaat, telt ze tussen de 25 en 30 leden. Twee van de huidige leden zijn nog mensen van het eerste uur: Jo van de Kruijs en Pé Raemakers zijn al vanaf de oprichting bij de vereniging.  Met uitzondering van één jaar dat ze met drie teams uitkomt, neemt BC Opheyshof steeds met twee teams deel aan de competitie. Behalve de reeds genoemde kampioenschappen wordt een team van de vereniging ook nog in het seizoen 1993-1994 (tweede team) en in 1998-1999 (eerste team) kampioen. De beugelbaan van BC Opheyshof is gelegen aan Liesjeshoek 35, 6092 ND Leveroy

Overleg tussen Sjaak Raemaekers, Marco Derikx. Op de achtergrond Wiel Coolen en Sjaak Steven
Eerste team Leveroy 2007-2008 Staande v.l.n.r : Jo.v/d Kruis, William Wulms, en Pé Raemakers. Gehurkt v.l.n.r: Piet Niessen, Bas Raemakers en Marco Derix.
Tweede team Leveroy 2008 Achterste rij v.l.n.r: Niek Verstappen, Har Silvrants, Wel Coolen, Jan Baets en Sjaak Raemaekers. Voorste man op beugel: John Heeskens.

download orgineel: pagina 1

download orgineel: pagina 2