‘Stank is soms niet te harden’


Tussen de woning van de familie De Graef en het kippenbedrijf ligt een afstand van 35 meter. FOTO JOHN PETERS
Bron: De limburger
DOOR LEON JANSSEN


De provincie wil onderzoeken waar alle fijnstof in Nederweert vandaan komt.
Jan en Ida de Graef uit Leveroy kunnen één bron zo met de neus aanwijzen.

Vliegen, stank, geluidsoverlast en fijnstof. Het echtpaar De Graef heeft het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de schadelijke gevolgen van veehouderijen goed gelezen. Ida de Graef en twee van haar kleinzoons zijn al onder doktersbehandeling vanwege longklachten, zeggen ze. Nu de gemeente Nederweert een gedoogbeschikking heeft afgegeven voor een flinke uitbreiding van het aantal kippen op de veehouderij tegenover hen aan de Klompenweg in Leveroy, is de maat bij de familie De Graef vol.

Ze heeft een brief gestuurd naar het gemeentebestuur van Nederweert.
‘Wij stellen uw bestuur aansprakelijk voor het mogelijk oplopen van verregaande gezondheidsklachten mede ten gevolge van het gedoogbesluit dat u genomen hebt’, aldus Jan de Graef in zijn brief.
Al tien jaar klagen Ida en Jan de Graef over het bedrijf met vier verouderde stallen aan de rand van het dorp. „Als de wind in de verkeerde hoek zit, is de stank niet te harden”, zegt de 68-jarige Jan de Graef. ’s Zomers kun je geen deur of raam openzetten zonder dat er hordes vliegen naar binnen komen.
Om over buiten barbecueën maar niet te spreken. En als ’s nachts kippen geladen worden, doe je geen oog dicht.”
Vooruitlopend op de vergunning voor het houden van ruim 40.000 vleeskippen, tweeënhalf keer zoveel dieren als voorheen, mocht het bedrijf vast uitbreiden. De bestaande stallen moesten dan wel voorzien zijn van luchtkokers op het dak. „Die zijn niet volgens de voorschriften aangebracht en veel te laag”, beweert De Graef. „De overlast van stank en fijnstof is alleen maar toegenomen.”
Zijn advocaat heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen het gedoogbesluit.
Volgens hem staat het geenszins vast dat een eventuele vergunning voor het houden van zoveel vleeskuikens bij de Raad van State standhoudt. Hij stelt ook in zijn bezwaarschrift dat er al eerder aanvragen voor vergunningen zijn ingediend door de kippenboer, maar dat deze weer werden ingetrokken waardoor zonder vergunning verder gewerkt werd. De advocaat vraagt de gemeente dan ook het gedoogbesluit terug te trekken en de boer te dwingen om te stoppen met zijn activiteiten.
Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat er een bezwaarschrift van de advocaat van De Graef is binnengekomen. „De commissie bezwaarschriften zal dit verder behandelen”, aldus de woordvoerder.
Tags: