bakkerij aan de liesjeshoek

De bakkerij aan de Liesjeshoek.


Wanneer het huis aan de Liesjeshoek 33 gebouwd werd is niet helemaal duidelijk, maar zeker is dat het in 1751 gekocht werd door kleermaker Thomas Houben.

 

Hij werd op 1 augustus 1710 gedoopt in Roggel en trouwde op 22 september 1751 te Leveroy met Barbara Deckers alias Custers alias Hoffer, die op 17 juni 1731 in Leveroy gedoopt was..

In het gezin werden 7 kinderen geboren, waarvan er 2 op zeer jonge leeftijd stierven. Toen Thomas op 2 september 1764 overleed bleef Barbara achter met 5 kinderen, waarvan de oudste 12 jaar was.

 

Bij een lijst van inwoners uit 1766 van Heythuysen zien we dat Barbara nog met 3 kinderen in het huis woont, de oudste zoon Peter, woont dan elders, Waar precies weten we niet. Ook kunnen we niet met zekerheid zeggen hoe moeder overleeft. Vermoedelijk had ze wel wat klein vee bij huis, maar als boerderij was het huisje te klein. Waarschijnlijk deed ze ook naaiwerk of verhuurde ze zich als dagloonster. In elk geval kan ze als alleenstaande weduwe het hoofd boven water houden totdat zij op 25 februari 1772 hertrouwt met de weduwnaar Petrus Cuijpers uit Heythuysen. Of zij daarna in het huis blijft wonen is niet duidelijk. Zij overlijdt op 27 mei 1807 te Heythuysen op Vlasroot nr. 93.

Inmiddels moet oudste zoon Petrus weer naar huis zijn teruggekeerd. Op 14 mei 1783 was hij te Roggel getrouwd met Windelina Houben. Uit het huwelijk werd 1 kindje geboren, dat na 16 dagen overleed. Ruim een jaar later, in 1786 overleed ook Windelina op 33-jarige leeftijd.

Petrus is behalve dagloner, ook kleermaker van beroep en op 2 september 1787 hertrouwt hij te Baexem met Wilhelmina Luijens, een meisje uit de Beemderhoek. Het huis is echter niet van hem, want als in 1789 hun eerste zoon geboren wordt staat er bij de doop vermeld dat Petrus kleermaker is van beroep en dat hij woont in een gehuurd huis. Als in 1796 een nieuwe bevolkingslijst wordt aangelegd lijkt het erop dat Petrus niet meer in dit huis woont, maar ene Thomas Velter gehuwd met Maria Voermans. Deze Thomas was het petekind van Thomas Houben. Zijn moeder Maria Hoofer alias Kusters, was een zus van Barbara Custers alias Hoffer alias Deckers.

In 1809 zien we echter dat Petrus Houben en zijn vrouw Wilhelmina Luijens weer de bewoners zijn, hun minderjarige dochter Anna Elisabeth staat niet vermeld. Maar ook niet de meerderjarige zonen Thomas en Leonardus. Leonardus trok, zoals zo vele Leveroyse jongens in die tijd, als schaapherder naar Vlaanderen en daar, te Nieuwmunster, trouwde met Isabella de Leersnijder.

Het reizen was niet vreemd bij de familie Houben want ook een zusje van Petrus vertrok uit Leveroy, trouwde met Martinus Brinkmans en overleed in 1830 in Heemstede.

De dagloonster Wilhelmina Luijens overleed op 60-jarige leeftijd in 1824 op Maxet. Petrus overleefde haar bijna 6 jaar en overleed aldar op bijna 78-jarige leeftijd. De ongehuwde dochter Anna Elisabeth bleef alleen achter en overleed te Heythuysen in 1887 op 84-jarige leeftijd.


Of Petrus Houben tot aan zijn dood in het huis in Leveroy heeft gewoond is niet helemaal duidelijk. Wel weten we dat Jan Mathis Tönissen in 1840 eigenaar is. Deze kleermaker werd op 11 september 1788 gedoopt in het Gulickse Gangelt en trouwde op 21 augustus 1827 te Heythuysen met Joanna Vossen dochter van Paulus Vossen en Anna Maria Voermans. Zij was een nichtje van Thomas Velter en Maria Voermans.

Het gezin krijgt vijf kinderen in Heythuysen waarvan de achternaam op vier verschillende manieren geschreven werd:

1. Joanna Maria Tönissen werd geboren op 15 januari 1828 en overleed op 25 februari 1915   te Roggel. Zij was toen 87 jaar oud. Ze was gehuwd op 36 jarige leeftijd met Joannes Martinus Vrencken, koopman en winkelier te Roggel.

2. Fransz Teunissen werd geboren op 24 december 1830 en overleed op 16 maart 1916 te Roggel. Hij was toen 85 jaar oud.

3. Paulus Reinier Theunissen werd geboren op 20 maart 1834 en overleed in de gemeente Heythuysen op 14 november 1838, 4 jaar oud.

4. Cornelia Thönissen werd geboren op 30 april 1837 en overleed in de gemeente Heythuysen op 1 februari 1847, 9 jaar oud.

5. Mechtildis Theunissen werd geboren op 11 oktober 1840 en overleed te Roggel op 26 april 1935, 94 jaar oud..

Op de twee kinderen na die erg jong stierven, iets wat in die tijd normaal was, blijkt de familie Theunissen dus een sterk geslacht. De kinderen hadden het van geen vreemde want ook vader Jan Mathis werd 84 en moeder Joanna zelfs 92 jaar. Beide overleden in Leveroy respectievelijk in 1872 en 1891. Ruim een half jaar voordat moeder Joanna overleed trouwde dochter Mechtildis op 50 jarige leeftijd met de zeven jaar jongere Francis Hubert Heijmans uit Leveroy.

De familie heeft tenminste tot 1910 in het huis in de Liesjeshoek gewoond, daarna zijn ze naar Roggel verhuisd.

Wie daarna in huis woonden is niet helemaal duidelijk. Wel weten we dat in 1929 Wiel Küster uit Kessel het huis huurde en daar begon met zijn bakkerij. De in 1899 geboren Wiel was net getrouwd met Anna Op Heij uit Heythuysen, toen hij zijn bedrijf startte. In 1933 brandde het huis gedeeltelijk af . Maar het werd weer opgebouwd en een beetje verhoogd, hetgeen nog steeds duidelijk zichtbaar is. Of toen ook het winkelgedeelte is gemaakt of dat er van te voren ook al een winkeltje was weten we niet precies.

Bakker Wiel bouwde in 1935 een nieuwe bakkerij aan de Dorpstraat, die nu als enige bakkerij van Leveroy intact is. Ook op latere leeftijd kwam de oude bakker nog met de fiets vanaf Heythuysen naar de bakkerij die overgenomen werd door zijn zoon Jo om nog een handje te helpen en kleine karweitjes op te knappen. Zelfs op de dag van zijn overlijden, 21 juni 1984, was hij ’s ochtends nog op de zaak. Hij was toen 85 jaar.


Toen bakker Küster in 1935 een nieuwe bakkerij bouwde aan de Dorpstraat werd hij in de Liesjeshoek opgevolgd door Hubertus Joannes Houben. Samen met zijn vrouw Traud met wie hij in 1930, getrouwd was deden ze daar hun werk. Deze bakkerij was de derde in het dorp, dat toen ongeveer 800 inwoners telde. Küster had zijn bakkerij aan de Dorpstraat, Breukers had bakkerij aan de Deckersstraat en Hoebe-bekker in de Liesjeshoek. Een situatie die ongeveer 50 jaar heeft bestaan. Daarnaast had Fie (Sophie) Weijers ook nog een kruidenierswinkeltje aan de Dorpstraat.


Met “Hoebe-bekker”was er opnieuw een connectie van dit huis met Roggel, want daar was Bèr Houben op 27 juni 1904 geboren.

In 1962 stopte Ber Houben met bakken in de Liesjeshoek. Alleen een snoepwinkeltje hielden ze nog over. Intussen had hun zoon Sjaak een nieuwe zaak gestart aan de Dorpstraat, waar het echtpaar ook nog vaak werkten. Hoebe-bekker overleed op 27 februari 1980, kort nadat hij samen met Traud hun gouden huwelijksfeest hadden gevierd.


Ze woonden toen op de Hoek van het Huitje en de Sillenhoek.

In 1933 werd dit huis grotendeels door brand verwoest. Het huis werd daarna gerestaureerd.  Peter Crins heeft deze foto ontdekt