Theunissen, Harrie


Categories :
Tags:

In dankbare herinnering aan Va,
Harrie Theunissen
“Rie van Hense Sjang”

* Leveroy, 5 december 1926 † Roermond, 25 maart 2016

Bedankt voor uw medeleven na het overlijden van Va, Opa
en uw aanwezigheid bij zijn afscheid.

Va

Zuinige, ongeduldige, ouderwetse, eenvoudige man.
Eigenwijs, zoals het een echte Theunissen betaamt.
Bepaalde graag zelf hoe de dingen om hem heen
moesten verlopen. Mooie verhalen verteller.
Harde werker.
Gastvrij, alle vrienden kwamen graag naar de Koppelstraat,
daar mocht veel meer.
Blij dat zijn kinderen allemaal goed terecht zijn gekomen.

Het is hem, met hulp, gelukt om tot op hoge leeftijd zelfstandig “thoes” te blijven wonen. Op een gegeven moment moest hij echter erkennen dat hij steeds vergeetachtiger en verwarder werd. Daardoor kwam de zelfstandigheid steeds meer onder druk te staan. Na een val in huis werd de situatie onhoudbaar en kwam hij in het ziekenhuis terecht. Toen ging het snel…

Vaarwel Va en bedankt voor alles wat je voor ons gedaan hebt.

Kinderen en kleinkinderen Hans, Carin, Lianne en Jos