1950 Bijnamen per adres

Categories :
WIJK I (Leveroy en Mildert)      
       
oud nieuw adres in 1950 naam hoofdbewoner in 1950 bijnaam
       
  LEVEROY    
I 2 Schoordijk 1 P.J. Gabriëls Zjeng van Keunke
I 3 Schoordijk 2 P.J. Bongers Zjeng van Gaevers Teun
I 4 Schoordijk 3 H. Gubbels Minkes Baer
I 5 Schoordijk 4 J.H. Reinders Tone Zjeng
I 6 Roermondseweg 169 J.A.J. Mooren Henske vanne Watermeule 
I 7 Coolenstraat 27 J.A.E. Smeets Koupmans Maan
I 8 Roermondseweg 172 P.J. Stals Zjeng van Nouwvis
I 9 Wessemerdijk 14 P.J. Gijsen Zjang Geize of Jeuntjes 
I 10 Mildertweg 2 P.J. Venner Pier van Spieëk Ties of Pier van de Spieker
I 10 Mildertweg 2 P.J.M. Steijvers Pjaer van Mie van Spieëk Pier
I 10a Mildertweg 4 M.H. Stals Teng van Crieëmers Naard
I 11 Mildert 9 P.J. Stals Tjeu van Crieëmers Naard
I 12 Mildert 6 P.J.M. Kessels Korste Sjang 
I 13 Mildert 8 Kapel O.L.V. van Rust kepel
I 14 Mildert 7 L.H. Kaelen Kaale Naat
I 15 Mildert 4 P.M. Tinnemans Pierke van Gieële
I 16 Mildert 5 H.H.A. Korsten Heile Driekske
I 16 Mildert 5 J.M.H. Stultjens Stultjes of Polderte
I 17 Mildert 2 Wed. P.M.C. Peters-Caris Stiene Nel 
I 17 Mildert 2 W. van Katwijk Willem van An van Kigge Tien
I 18 Mildert 3 L.H. Creemers Joeëste Lewie
I 19 Mildert 1 W.L.H. Crijns Criens Wielke 
I 20 Mildert 11 W.C. van de Warreburg Wiel van Hut Hempe Zjaakske
I 20a Mildert 10 A.H. Daems Dams Drees
I 20a Mildert 10 Wed. A.M. Verstappen-Stultjens bi-j Siem of An van Hoomes Toeën
I 21 Mildert 12 P.J.L. Camp Jenne Pier
I 21 Mildert 12 Wed. J.H. Hangx-Bongers An van Hangs
I 22 Mildert 13 W.Th.H. Raetsen Voorter Wupke of Bos Wupke of op de Bos
I 26 Kolenhofweg 3 P.H.H. Crins Voorter Pier of Dille Pier
I 27 Kolenhofweg 1 H.H. Geraats Herman vanne Smeed
I 28 Kolenhofweg 2 H.E. Geraats Koole Maan
I 29 Kelperweg 12 J. Ottenheijm Meule Kuuëb
I 30 Kelperweg 9 J.J.M. Vaes Hupse Tieske
I 31 Kelperweg 11 Wed. P.H. Triepels-Custers Mèj-je Nel
I 31 Kelperweg 11 J.K. Baetsen Mèj-je Joep
I 32 Kelperweg 8 P.J. Geraats Pjaer vanne Smeed
I 32a Kelperweg 10 magazijn Sijmkens
I 33 Kelperweg 6 P.J. Geraats Pier de Smeed
I 34 Kelperweg 7 Wed. I.G. Koppen-Salmans Koppe Iet of Iet van Selies Perjanneske
I 34a Kelperweg 4 P.M.H. Kneepkens Tinus Knaepkes of Keppels Tinus
I 35 Kelperweg 2 H.Th. Heijnen Heine Harrie
I 35a Kelperweg 1 J.M. Pijpers Sjang van Piepers of de Kloompemaeker
I 36 Deckersstraat 12 J.C. van Ganzewinkel Gansewinkel Sjang
I 37 Deckersstraat 10 J.N. Janssen Niek vanne Slechter of Niek van Plicht Graad
I 38 Deckersstraat 8 J. Gabriels de Kanteneer of Krebbele Kuuëbke
I 39 Velterstraat 4 P.M. van Roij Rookes Tjeu
I 39 Deckersstraat 6 H.J. van Roy Rookes Harrie
I 39a Deckersstraat 2 W.J. van Roij Rookes Wullem
I 39a Kelperweg 3 telefooncentrale
I 39a Kelperweg 5 transformator PLEM
I 40 Velterstraat 5 P.J.A. Beelen Mèj-je Pier
I 41 Velterstraat 3 A.M.J. Timmermans Veltjer Toon
I 42 Velterstraat 1 P.J. van Roij Rookes Sjeng
I 43 Deckersstraat 4 A.G. Breukers Stinkes Antje of Antje van Stineke
I 44 Deckersstraat 3 Th.H. Breukers Christe Thei
I 45 Deckersstraat 1 B. Kessels Kessels Naat
I 46 Deckersstraat 2 J.H. Gubbels Kloompe Sjang
I 47 Heerbaan 12 G.L.M. Op Heij Frits van Opheits Koeëb
I 48 Dorpstraat 8 J.J.H. Raemakers Körver Sjeek
I 49 Leveroysedijk 9 J. Wijers Nante Sef
I 50 Leveroysedijk 11 J.H. Frenken Wulme Sjeek
I 51 Dorpstraat 11 M.J. Cuijpers Sille Tjeu
I 51 Dorpstraat 9  Chr.H. Wijers Fie Baer
I 52 Dorpstraat 6 P.H. Schreurs Karis Pierke
I 52a Dorpstraat 4 L.H. Frenken Wulme Lewie
I 53 Dorpstraat 5 A.F.J. Arits Tocht Zef
I 54 Dorpstraat 7 W. Verstappen Karis Helm
I 55 Swelstraat 3 L. Roost Nies Naardje
I 56 Swelstraat 1 P.M. Mortelmans Blie-je Tjeu
I 57 Heerbaan 10 M.D. Raemakers Körver Lewie
I 58 Molenstraat 2 W.M. Geurts Lïeene Tjeu
I 59 Molenstraat 4 J.A. Hanssen Hansse Sjeek
I 60 Molenstraat 1 J.H. Hermans Geelese Sjang
I 61 Heerbaan 6 L.H. Vossen Lins de Mölder
I 62 Heerbaan 8 J.H.J. Janssen Sjeng vanne Slechter of Sjeng van Plicht Graad
I 63 Swelstraat 2 J.H. van Gansewinkel Ganzewinkels Harie
I 64 Swelstraat 4 G. Geraets Leeje Frits
I 65 Swelstraat 6 J.H. Corsten Swils Sjang
I 66 Swelstraat 8 P.M. Moonen Luud Ties
I 67 Swelstraat 5 J.H. Kurvers Korvers Baer
I 68 Swelstraat 7 J.A. Kierkels Zeere Drees
I 69 Swelstraat 10 J. Janssen Nolle Jan
I 69 Swelstraat 10 W.J. Timmermans Wiel van Mie van Nolle Toon
I 70 Klompenstraat 5 G.W. Steegh Graadje Steeg
I 71 Leveroysedijk 7 J.H. van de Mortel
I 71a Leveroysedijk 2 H. Wetemans Baandjer Harie
I 71b Leveroysedijk 5 G.J. Soentjens  Zeuntjes Fried
I 71c Bergdijk 4 Th.H. Goertz Thei van Hein
I 72 Sillenhoek 7 P. Wulms Pier Wulms
I 73 Kruchtenstraat 5 C.H. Wulms Coen van Pier Wulms
I 74 Klompenstraat 2 J.J. Verhaag Jan van Kloompe Dien
I 74a Klompenstraat 3 J.M. Sieben Siebe Sjeng
I 75 Klompenstraat 1 P.M. Ketelaers Ketelers Piet
I 75 Klompenstraat 1 L.Th. Ketelaers Ketelers Lei
I 77 Dorpstraat 2 Boerenbond booreboondj
I 78 Dorpstraat 3 Wed. H. Geraeds-Roost Nies Lieënke
I 79 Dorpstraat 1 Wed. J. Geraeds-Roost Drentjes An
I 79 Dorpstraat 1 Chr.H. Geraeds Drentjes Baer
I 80 Dorpstraat 16 J.W. Kierkels Zeere Zef
I 81 Dorpstraat 14 P.F. van Heur Loeëmes Piet
I 81a Dorpstraat 17 P.H. Wetemans Hölskes Petran
I 82 Dorpstraat 19 L. Wijers Ingele Lei
I 83 Dorpstraat 21 J. Steijvers Zwils Menke
I 83 Dorpstraat 21 G.H. van Heur Houter Fried
I 84 Heerbaan 4 J.H.J. Geelen Hoebe Sjaak
I 85 Heerbaan 2 J. Sillekens Silkes Kuuëb
I 86 Heerbaan 1 Wed. M.M. Vestjens-Heeskens Mie van Liesjes
I 87 Liesjeshoek 10 Wed. H.C.P. Heeskens-Janssen Liesjes Leen
I 88 Liesjeshoek 8 J.F.H. Kiggen Kigge Sjeng
I 89 Liesjeshoek 6 J.L.H. Verlaek Swils Sjaak
I 90 Liesjeshoek 4 P.J.N. Janssen Liesjes Klaôs
I 91 Liesjeshoek 2 Wed. A.C. Hermans-Op Heij Haves To
I 91 Liesjeshoek 2 J.H. Hermans
I 92 Dorpstraat 1 P.M. Reijnders Schruuers Tjeu
I 93 Dorpstraat 2 R.K. Kerk van de Heilige Barbara
I 94 Dorpstraat 5 J.H. Kierkels Fietse Bert
I 94 Dorpstraat 3 H.J. Kandelaars
I 95 Dorpstraat 7 P.J. Boots de Sjoemaeker
I 96 Dorpstraat 9 P.J. Theunissen Hense Sjang
I 97 Dorpstraat 11 W.H. Wetemans Hölskes Baer
I 98 Dorpstraat 4 pastoor H.H.A. Schippers pestoeër
I 98a Sillenhoek 2 patronaat patternaat
I 99 Sillenhoek 1 P.J.A. Ament Meister Ament
I 99a Dorpstraat 6 J. Wijers Fie Sjang
I 100 Dorpstraat 8 lagere school de sjoeël
I 101 Dorpstraat 13 P.A.J. Verstegen
I 101a Dorpstraat 15 W.J. Kuster Bèkker Wiel
I 101b Dorpstraat 10 P.J.H. Kiggen Kigge Baer of Smeets Baer
I 101c Dorpstraat 12 Wed. M.A.H.Ch. Smeets-Kiggen Merie vanne Snieëder
I 102 Sillenhoek 5 L.H. Mertens de Köster
I 102a Sillenhoek 3 G. Venner Keunings Graad
I 103 Kruchtenstraat 1  P.J. van de Schoor  Krugte Sjang
I 104 Sillenhoek 4 Wed. M.E. Cuijpers-Coolen Merie van Sille Wulm
I 104 Sillenhoek 4 J.W. Cuijpers Sille Sjaak
I 105 Sillenhoek 6 C.H.J. Korten Korte Nelis
I 106 Sillenhoek 8 H.J. van Appeven Baer van Reulis Sjeng
I 107 Sillenhoek 10 J.W. Tunissen Nele Wielke
I 108 Sillenhoek 12 P.H.M. van Lierop Kuuëkemèj-jers Pier
I 109 Kruchtenstraat 3 J.M. van Bommel Henne Tinus
I 110 Bergdijk 2 H.W.H. Goertz Hein Goers
I 110 Bergdijk 2 M.C.P. Goertz
I 111 Bergdijk 1 J.H. Op Heij Opheits Koeëb
I 111 Bergdijk 1 J.C. Wulms Nelis van Pier Wulms