Kruis aan de Bergdijk (verdwenen)

kapbergdijk

kapbergdijk

Het is algemeen bekend dat de Helena-hoeve van de familie Ophey aan de Bergdijk in de tweede wereldoor­log veel onderduikers heeft geherbergd.Dat dit een riskante onderneming was, is eveneens bekend. In 1944 werd Martin Ophey bij een razzia door de bezet­ter opgepakt en in het kader van de Arbeitseinsatz naar Sleeswijk-Holstein getransporteerd. Hier werd hij te werk gesteld in een suikerfabriek, waar hem een zwaar ongeluk overkwam. Samen met enkele lotgenoten be­loofde hij bi)j veilige thuiskomst een kruis te plaatsen uit dankbaarheid. In de loop van 1945 kwamen zij vrij, maar als zo vaak vergaten de vrienden hun gelofte; niet echter Martin Ophey.

Daar hij niet voldoende geld had om de kosten te beta­len, deed Martin een beroep op zijn vader. En zo kon in oktober 1946 het kruis aan de Bergdijk worden opge­richt. Het hout werd geleverd door Frenken uit Nederweert voor fl 17,- en het corpus werd gekocht bij Trie­pels in Haelen en kostte f 35,-. Vader Ophey droeg voor de helft in de kosten bij. 

Categories :