Op Hey’s Kapelke aan de Liesjeshoek

kapopheijskapelke

Categories :

 

“Op 1 april jl. kregen de bewoners van de Liesjeshoek In Leveroy de schrik van hun leven, toen ze ontdekten dat de oude Maria-kapel op de hoek Heerbaan/Lies­jeshoek door een automobilist finaal in de vernieling was gereden”, aldus een kranten artikel van begin juli en het was echt geen april grap.67

Over het kapelletje staat in dit artikel nog het vol­gende:

“Dit gebedshuisje, ook wel “Op Hei’s kapelletje” ge­naamd naar de bijgelegen boerenhof “Op Hei” stond er al in de Franse tijd.

Op Hey’s kapelke.

Er is een verhaal bekend dat Franse soldaten het ka­pelletje wilden vernielen, maar toen door een zekere Craenen, die in de buurt woonde, verjaagd werden. Ook vertelt de overlevering in het dorp, dat op deze plaats door Servatius gedoopt zou zijn, met water uit de bijgelegen Tungelroyse beek. In ieder geval werd op 17 augustus 1975 het meer dan honderdvijftig Jaar oude Maria-beeldje naar de parochiekerk overge­bracht, waar pastoor Nijhof in een gedeelte van de doopkapel, een Maria-heiligdom had laten vervaar­digen.

Daarna verscheen er een eenvoudig Maria-beeldje in de kapel. Overigens is het mogelijk nog leuk om te we­ten, dat het kapelletje, dat sinds mensenheugenis al bij de boerenhof “Op Hei” hoort, zelf op Nederweerts grondgebied ligt, terwijl de boerderij zich binnen de grenzen van Heythuysen bevindt. Het kapelletje gaat nu met geld van de verzekering herbouwd worden.” De staakmadonna, het beeldje dat naar de kerk werd overgebracht, zou dateren uit het midden der achttien-de eeuw. De kroontjes van moeder en kind werden ook nog eens gestolen.

In 1975 werd het grondig opgeknapt; Paul van den Hout uit Roermond herstelde de zilveren kroontjes. De familie Mestrom-Kessels gaf het beeld in blijvende bruikleen aan de kerk.

Netjes ligt thans een geordende hoop stenen te wach­ten op het herstel van de kapel. Hopelijk laat dit niet al te lang op zich wachten en kan de kapel weer dienen als rustaltaar bij processies, die gelukkig in Leveroy nog niet tot het verleden behoren.