Kruis hoek Luitstraat/Dorpstraat

kapluitstrdorpstr

Categories :

kapluitstrdorpstr

Op de hoek Luitstraat/Dorpstraat bevindt zich een kruis dat ook door pater Egelie wordt vermeld in zijn boek over gietijzeren wegkruisen.

De wetenschappelijke omschrijving van dit kruis luidt als volgt : “Niet doorbroken kruis. Schacht en balken, aan voor- en achterzijde, rondom afgezet met een smalle, vlakke rand. Vergrote einden in de vorm van een flamboyante driepas. In de voet een meegegoten, 5-tallig, plantaardig ornament. Tegen de bovenbalk een banderol met de opllggende kapitalen INRI, niet origineel. Het corpus is niet van gietijzer”.

Het kruis stond aanvankelijk aan de andere kant van de weg, maar is door het verbreden ervan rond 1965 naar de andere kant geplaatst.

Op de sokkel van het kruis staat vermeld : “Fam. Pleu­nis”, die hier vlakbij woonde en haar boerderij ver­maakte aan de kerk; de pacht voor de boerderij was voor de armen. In 1899 werden door de familie Pieunis drie stichtingen ingesteld; het kruis heeft hier misschien iets mee te maken en afgaande op de gegevens van Egelie is het waarschijnlijk opgericht tussen de jaren 1910 en 1920.

Toen het kruis moest worden verplaatst, schonk Tocht Sjang (Hermans) de grond, waarop het nu staat. Sinds jaar en dag zorgt de familie Schreurs, die in de onmid­dellijke nabijheid woont, voor het onderhoud van kruis en beplanting.