Kruis aan de Heerbaan (verdwenen)


Categories :

Het kruis aan de Heerbaan vroeger en nu.

boven: het kruis vroeger.  Onder het Kruis in 1988

 

Praktisch op het erf van de familie Mestrom-Kessels staat een kruis, dat vroeger aan de Liesjeshoek stond,

maar vanwege de ruilverkaveling moest verdwijnen. Zonder ook maar één bericht verdween het kruis; het corpus werd later in Heythuysen in een keet van de ruil­verkaveling teruggevonden. Voor het herstel werd zelfs door deze instantie nog hout geleverd. De houten kap boven het kruis werd niet meer aangebracht. Dank zij de moeite van de familie Mestrom en menig gesprek met de ruilverkaveling kon het kruis opnieuw wor­den geplaatst.

Het corpus In de sacristie.

In dit verband is het aardig te vermelden, dat vlak na de oorlog de boerderij van de familie opgeknapt moest worden. Onder de pannen van het huis werd een erg mooi corpus gevonden, helaas zonder armen en benen. Pastoor Schippers plaatste het beeld in de sacristie, maar pastoor Geurts verkocht het aan zijn vriend, de deken van Gennep. Dit was echter niet naar de zin van de familie en tante An (Mevrouw Ophey-Theunissen) zorgde er persoonlijk voor dat het corpus terugkwam In Leveroy en thans een der pronkstukken van de sacristie vormt.