Devotiekruis aan de Swelstraat

kapswelstraat

kapswelstraat

 

 

Nogal onopvallend, want men is het gepasseerd, voor men het weet. De inscriptie in de marmeren plaat, inge­metseld in de sokkel van bakstenen luidt :

Gij allen die langs de weg gaat
Overweegt en ziet of er een smart is, gelijk aan de mijne
Wed. Cuppens, Leveroy.”

Dit kruis is rond 1930 opgericht door de weduwe Cuppens-van den Drink, die op jonge leeftijd weduwe was geworden. Zij had reeds haar bijdrage geleverd bij de bouw van de kapel op de Mildert.

In samenwerking met pastoor de Fauwe stichtte zij in de tuin van de toenmalige LB3770kapelanie het Antonius-kapelletje, dat vooral als rustaltaar bij de sacraments­processie dienst deed. Helaas Is dit kapelletje bij de aanleg van de Pastoor de Fauwestraat afgebroken. Zelfs een foto ervan is niet meer te achterhalen. Alleen de naam van de Kapelstraat zou er op wijzen, dat men ooit het voornemen heeft gehad, de kapel hier te her­bouwen.