Notice: Undefined variable: ub in /home/u36203p31580/domains/heemkunde-leivere.nl/public_html/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 148

Notice: Undefined variable: ub in /home/u36203p31580/domains/heemkunde-leivere.nl/public_html/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 160

Deprecated: strripos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /home/u36203p31580/domains/heemkunde-leivere.nl/public_html/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 160
Gebouwen en gedenktekens – Heemkunde Leivere

Gebouwen en gedenktekens

TANTE IDA  Salmans

lees ook: dit artikel STAMBOOM TANTE IDA  Salmans Ida Gertrudis geboren 18-3-1897 gehuwd met Koppen Henricus (geboren 14-7-1884 overleden 7-9-1947) op 6.11-1930 Uit dit huwelijk zijn geboren: 1. Ludovicus Johannes Mathias geboren 17-12-1931 gehuwd met Toos Boonen geboren 7- 1-1936 op 12-6-1958 Uit dit huwelijk zijn geboren: a: Luc geboren 17- 3-1959 b: Eric geboren 23-11-1960 2. Maria Catharina gehuwd met Pierre Vossen geboren 24-10-1933 op 29-4-1960 Uit dit huwelijk zijn geboren: a. Yvonne geboren 20. 6-1961 b. Carla geboren 10-10.1964 c. Peter geboren 17-12-1968 Samengesteld door Thieu Koppen HISTORISCH OVERZICHT en LEVENSSCHETS van
Read More

Scheres

Scheres Het huidige adres van deze boerderij is Swelstraat 3, Leveroy. Het is ook bekend onder de naam “Biej Nieës Naadje”. Wanneer het huidige huis gebouwd is weten we niet, maar het is oud en er zijn veel verbouwingen geweest zoals duidelijk aan de gevels te zien is. Als eerste bewoners vinden we het gezin van Mathias Caris (begraven te Leveroy op 26 februari 1726) en zijn echtgenote Lucia Caris (begraven te Leveroy op 12 juni 1730). Uit dit huwelijk
Read More
kapopheijskapelke

Op Hey’s Kapelke aan de Liesjeshoek

  “Op 1 april jl. kregen de bewoners van de Liesjeshoek In Leveroy de schrik van hun leven, toen ze ontdekten dat de oude Maria-kapel op de hoek Heerbaan/Lies­jeshoek door een automobilist finaal in de vernieling was gereden”, aldus een kranten artikel van begin juli en het was echt geen april grap.67 Over het kapelletje staat in dit artikel nog het vol­gende: “Dit gebedshuisje, ook wel “Op Hei’s kapelletje” ge­naamd naar de bijgelegen boerenhof “Op Hei” stond er
Read More

Muurkruis aan de Swelstraat

Lange tijd sierde een fraai muurkruis het pand 3a aan de Swelstraat. Maar met het vertrek van de toenmalige bewoner verdween ook het muurkruis. Slechts een foto bleef over….
Read More
kapmondergevallenen

Monument voor de gevallenen

Ook Leveroy kent zijn monument voor de gevallen bur­gerslachtoffers uit de tweede wereldoorlog, een een­voudige pieta in een bakstenen nis tegen de muur van het kerkhof. De gevallenen zijn Joannes Heeskens en zijn schoon­vader Peter Janssen die dodelijk werden getroffen, toen op een zondagmorgen In het najaar van 1944 een gra­naat ontplofte bij hun huis in de Liesjeshoek. Zij waren zich net aan het wassen voor het aanrecht. Op het erf van hun huis
Read More
kapluitstrdorpstr

Kruis hoek Luitstraat/Dorpstraat

Op de hoek Luitstraat/Dorpstraat bevindt zich een kruis dat ook door pater Egelie wordt vermeld in zijn boek over gietijzeren wegkruisen. De wetenschappelijke omschrijving van dit kruis luidt als volgt : “Niet doorbroken kruis. Schacht en balken, aan voor- en achterzijde, rondom afgezet met een smalle, vlakke rand. Vergrote einden in de vorm van een flamboyante driepas. In de voet een meegegoten, 5-tallig, plantaardig ornament. Tegen de bovenbalk een banderol met de opllggende kapitalen
Read More

Kruis aan de Kerkstraat

In de tuin van Kerkstraat no 7, dus op grondgebied van Heythuysen, bevindt zich sinds enkele maanden een prachtig gerestaureerd kruis, dat vroeger aan de andere kant van de weg stond. Het kruis dateert volgens onze Informant uit het midden der vorige eeuw. Het was gesticht door de familie Hoeben-Drabbels en stond aan het vroegere pad van Heythuysen naar Leveroy. Toen in 1906 de steenweg gereed kwam, verdween het oude zandpad en
Read More

Kruis aan de Heerbaan (verdwenen)

Het kruis aan de Heerbaan vroeger en nu. boven: het kruis vroeger.  Onder het Kruis in 1988   Praktisch op het erf van de familie Mestrom-Kessels staat een kruis, dat vroeger aan de Liesjeshoek stond, maar vanwege de ruilverkaveling moest verdwijnen. Zonder ook maar één bericht verdween het kruis; het corpus werd later in Heythuysen in een keet van de ruil­verkaveling teruggevonden. Voor het
Read More

Kruis aan de Bergenweg

Kruis aan de Bergenweg Uit dankbaarheid vanwege het feit dat men heelhuids de oorlog was doorgekomen en dat het eindelijk vrede was, plaatste Dominicus Coenen op de scheiding van zijn bedrijf dit kruis. Dat het er in de laatste maanden van 1944 hard aan toe ging in Leveroy, is bekend. De vele geëvacueerden uit Nederweert-Eind kunnen daar van meepraten. Zo was Cuypers Fier en familie uit het Eind in die dagen bij Dominicus te gast. Momenteel staat het kruis tegenover Bergenweg no 8,
Read More
kapbergdijk

Kruis aan de Bergdijk (verdwenen)

Het is algemeen bekend dat de Helena-hoeve van de familie Ophey aan de Bergdijk in de tweede wereldoor­log veel onderduikers heeft geherbergd.Dat dit een riskante onderneming was, is eveneens bekend. In 1944 werd Martin Ophey bij een razzia door de bezet­ter opgepakt en in het kader van de Arbeitseinsatz naar Sleeswijk-Holstein getransporteerd. Hier werd hij te werk gesteld in een suikerfabriek, waar hem een zwaar ongeluk overkwam. Samen met enkele lotgenoten be­loofde hij bi)j
Read More

Kapel op de Mildert.

Kapel van O.L. Vrouw van Rust op de Mildert Verscholen achter de spoordijk Weert/Roermond, daar waar deze spoorlijn het kanaal Wessem/Nederweert kruist, ligt het gehucht de Mildert, een vlek van enkele boerderijen, de laatste jaren voor het merendeel verbouwd tot buitenhuizen voor stedelingen. Velen zullen de Mildert nauwelijks weten te vinden, want de moderne verkeerswegen hebben weliswaar veel dorpen en gehuchten uit hun isolement gehaald, met de Mildert was juist het omgekeerde het geval. In deze uithoek van de parochie Leveroy, maar meer
Read More

Kapel Deckersstraat no. 5

Op de hoek Velterstraat/Deckerstraat staat een kapelletje, dat door de omwonende wordt genoemd het “Rokes Kepelke”. Als een der weinige kapellen in onze gemeente heeft het een eigen huisnummer en daarom natuurlijk ook een eigen postcode nl. 6091 NG, voor het geval U een briefje wilt schrijven…. Een steen aan de achterkant met als jaartal 1919 geeft aan, wanneer het werd gebouwd. Aanleiding hiertoe was de genezing van Godefridus van Roy. Godefridus kon nauwelijks meer lopen
Read More
kaphoubenkapelke

Houbenkapelke

De kippen hebben er vrij speL In de tuin van de “Houbenhof”, waar Thieu Vestjens woont, zijn de restanten te zien van een zeer oud kapel­letje. Wit de wegverlegging lag dit kapelletje, dat was toegewijd aan St. Servaas, aan de “Mèspaad”, de ver­binding tussen kerk en de Heerbaan. Dit was een oude legerweg, waar veel reizigers passeerden en misschien is dit wel de reden
Read More
eliza of stvictor

Eliza – St. Victor

  Bron: https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=240 Naam/Aanduiding Sint Victor Ligging Kelpenweg 10 Plaats Leveroy Gemeente Nederween Provincie Limburg Bouwjaar 1898 – Verdwenen 1944 – Type Beltmolen (lokaal: Bergmolen) – Aandrijving Windmolen Categorie restant Functie Korenmolen Externe verwijzingen Meer informatie bij: Allemotens.ni, Ten-Bruggencatenummer 02783 Constructie Kenmerken Stenen molen Inrichting N.v.t., garage Romp Ronde bovenkruier Kruiwerk Buitenkruier Geschiedenis De windmolen van Kelpen, zoals hij in de volksmond en onder de molenaars werd genoemd, stond bij het vroegere stationnetje van Kelpen aan de weg Nederweert naar de rijksweg
Read More

De watermolen

Bron: Stichting historisch onderzoek weert Door: Cor Tubée Bekijk het hele rapport meer info: https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=5849 De Tungelroysebeek was vroeger van groot belang voor Midden-Limburg wegens de vele watermolens die op of nabij de beek gelegen waren.  Deze zorgden er onder meer voor dat de bewoners van het Land van Weert, het Land van Thorn en Het graafschap Horn van het nodige brood  werden voorzien. Eén van deze molens, centraal gelegen in de streek, was de molen van Leveroy. Inleiding In vorige eeuwen lagen er vele watermolens aan de Tungelroysebeek, die in Noord-Brabant in de omgeving van Budel
Read More

De Volharding

Deze oude molen heeft heel lang gestaan aan de Heerbaan te Leveroy. In de oorlog 40-45 verwoest ! Familie van Drenters zijn er eigenaar van geweest; een zekere fam. Nijs. Ook Lins Vossen heeft er gemaald. Bron: https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=952 type: Beltmolen (lokaal: Bergmolen) Geschiedenis In 1837 had Hubert Hermans die molenaar te Ell was plannen om in Leveroy toen nog een buurtschap een windmolen te bouwen. De plannen werden echter niet uitgevoerd. Het duurde tot 1852 voordat de windmolen op het kerkveld werd gebouwd in opdracht van de landbouwer Pieter Jozef Craenen. Craenen kreeg toestemming om de windmolen als koren-,
Read More

bakkerij aan de liesjeshoek

De bakkerij aan de Liesjeshoek. Wanneer het huis aan de Liesjeshoek 33 gebouwd werd is niet helemaal duidelijk, maar zeker is dat het in 1751 gekocht werd door kleermaker Thomas Houben.   Hij werd op 1 augustus 1710 gedoopt in Roggel en
Read More
Back to Top