Frans Kurstjens In Memoriam


Frans Kurstjens ging voor Leveroy
Door:LEON JANSSEN
Bon: De limburger
Het plotseling overlijden van het Nederweerter raadslid Frans Kurstjens (66) is een groot verlies voor Leveroy, waarvoor hij zich met hart en ziel inzette.

Ik ga voor Leveroy, het omarmen van het verenigingsleven en voor het bedrijfsleven – vooral de landbouw – om deze zoveel mogelijk te ondersteunen.
Frans Kurstjens, sinds 2010 raadslid voor het CDA in Nederweert, vat zijn drijfveer om in de politiek te stappen in één zin samen op de website van zijn partij. Vooral dat ‘Ik ga voor Leveroy’ praktiseerde de landbouwer al zijn hele leven.

De echtgenoot, vader en opa was een verenigingsman pur sang.
Zo was hij sinds 2003 lid van de Leveroyse gemeenschapsraad, waar hij zich vooral inzette voor het behoud van de leefbaarheid in het dorp. Items als de toekomst van het gemeenschapshuis en het levensloopbestendig maken van de woningen in Leveroy speelden daarbij de hoofdrol. Verder was Frans Kurstjens een actief lid en vicevoorzitter van het kerkbestuur. Tevens was hij sinds 2013 lid van de seniorenvereniging. Vaak benadrukte hij het belang om elkaar te steunen en helpen en te zorgen dat speciaal ouderen en zwakkeren in deze samenleving niet tussen wal en schip zouden raken.

Maar de actieve Leveroyse landbouwer had ook oog voor ontspanning.
Zo was hij liefst 28 jaar vorst van carnavalsvereniging De Kakers.
In de Nederweerter gemeenteraad was Kurstjens een stille kracht achter de schermen. Geen grote prater tijdens raadsvergaderingen, tenzij Leveroy het onderwerp was natuurlijk, maar wel een raadslid dat in fractievergaderingen en persoonlijke gesprekken zijn gewaardeerde mening gaf, typeert fractievoorzitter Eric van der Putten zijn CDA-collega.

De plotselinge dood van Kurstjens als gevolg van een hersenbloeding is daarmee niet alleen een harde klap voor zijn familie, maar ook voor het CDA, de gemeenteraad van Nederweert en vooral Leveroy.
 
Tags: