Lak aan carnavalstraditie


Vijftig Leveroynaren nemen deel aan de bonte avonden, waarvoor al duchtig is gerepeteerd. foto Jeroen Kuit

TRADITIE Bonte avonden met halfvasten in Leveroy

door Susan Jöris
Bron: De limburger

Al tientallen jaren geniet Leveroy met de halfvasten van de bonte avonden. Doorgaans vinden die in de regio vlak voor de carnaval plaats, maar fanfare Concordia maalt niet om die traditie.
Al een jaar of 27 is het met halfvasten in Leveroy de tijd voor de bonte avonden. Een verzameling artiesten zorgt dan op de vrijdag- en zaterdagavond voor een avondvullend programma in gemeenschapshuis De Pestoeërskoel met muziek, dans en sketches.Wat precies de reden was om de bonte avonden voor de halfvasten te plannen, weet voorzitter Erwin Pellemans van Fanfare Concordia niet meer precies. Die beslissing werd te lang geleden genomen en hij herinnert zich niet meer de achtergrond. „In ieder geval heeft Leveroy geen carnavalsvereniging, en daarom is er geen noodzaak ons aan de traditie te houden om de bonte avonden vlak voor de carnaval te plannen.”
Leveroy plant dus de eigen agenda, wars van alle carnavalstradities.
Maar met elf acts die komende vrijdag en zaterdag het publiek gaan vermaken, komen ze wel op een carnavaleske getal. „Haha, ja, dat klopt. Een mooi getal, maar het is toeval.We hopen elk jaar op variatie in het programma. De artiesten komen uit eigen dorp. Er staan tijdens de bonte avonden een man of vijftig op het podium. Van oudsher zit er een bepaalde afwisseling in, dat is zo als het ware gegroeid.”
De variatie zit hem niet alleen in dans, muziek of sketches. „Ook binnen de muziek zit diversiteit. Zo is er zang met gitaar, zingt een bands covers van bekende nummers, maar met Limburgse teksten. Soms wordt muziek gecombineerd met sketches. Tijdens de sketches passeren gebeurtenissen uit het dorp de revue, maar er is ook een groep met absurdische nummers.”
De bonte avonden beginnen op vrijdag- en op zaterdagavond om half acht in gemeenschapshuis De Pestoeërskoel.
Tags: