Vissers, Piet


Categories :

In dankbare herinnering

Piet Vissers
Peter Jacobus

echtgenoot van

Neelke Vissers – Schreurs †

 Baexem, 19 mei 1924 – † Leveroy, 21 februari 2015

Na een plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy op 25 februari 2015 hebben wij Piet te ruste gelegd bij Neelke op het parochiekerkhof aldaar.

Bedankt voor uw steun en medeleven alsmede uw aanwezigheid bij het afscheid.

Na een welbesteed leven moeten wij vandaag afscheid van u nemen.

Uw handen hebben hard gewerkt, eerst op het land, later in de tuin.

U heeft de zorg voor Margrietje en later ook die voor moeder uit handen moeten geven. Daarna bleef u hen trouw bezoeken. Nadat u afscheid had moeten nemen van moeder werkte u jarenlang als vrijwilliger bij Hornerheide. Toen dat niet meer lukte bleef u actief en geïnteresseerd in de wereld om u heen. De computer hielp u hierbij.

Uw honden waren uw grootste kameraden. Helaas heeft u Bing nu moeten achterlaten. Anderhalf jaar geleden werd u heel ziek. Gelukkig konden ze toch nog iets voor u doen. In het voorjaar ging het zelfs zo goed dat u nog in de tuin heeft kunnen werken. Het was een mooi jaar waarin we veel samen zijn geweest. We hebben nog vuurtje gestookt en naar mooie films gekeken. Met de auto zijn we langs plaatsen .van vroeger gereden.

liet einde kwam toch ineens heel snel. U wilde heel graag leven, maar het ging niet meer.

Het is fijn dat u nog heel bewust afscheid van de kleinkinderen heeft kunnen nemen.

Het is goed zo. Rust zacht lieve vader.

Margriet

Nico en Gabie, Hilde, Daniël’ Benjamin