Kapel Deckersstraat no. 5


Categories :

Op de hoek Velterstraat/Deckerstraat staat een kapelletje, dat door de omwonende wordt genoemd het “Rokes Kepelke”. Als een der weinige kapellen in onze gemeente heeft het een eigen huisnummer en daarom natuurlijk ook een eigen postcode nl. 6091 NG, voor het geval U een briefje wilt schrijven….

Een steen aan de achterkant met als jaartal 1919 geeft aan, wanneer het werd gebouwd. Aanleiding hiertoe was de genezing van Godefridus van Roy.

Godefridus kon nauwelijks meer lopen van de jicht en de artsen waren niet instaat hem te helpen, want  zoals dokter Smeets uit Heythuysen zei:”hij(de jicht) komt te paard, maar goat te voet”.

Godefridus beloofde een oude, daar bestaande kapel, die uit nauwelijks meer bestond dan een  blok  stenen met tralies ervoor, zoals zoveel oude kapellen in deze contreien, grondig op te knappen.  Godefridus genas en ult dankbaarheid werd de kapel gebouwd.

Enkele jaren geleden is ze nog fraai opgeknapt door Harrie Stienen. Het opschrift boven de ingang luidt:

“Als gij deze weg passeert

Toon, dat gij Maria eert”.