Libri memoriales

Categories :

 

1715 – 18 september : installatie Arnoldus Janssen als pastoor van Leveroy.
1751 – 27 april : installatie Godefridus Hermannus Verstegen als pastoor van Leveroy

1793 – 22 juni :  Deken Lambert Stoutemans overlijdt en wordt opgevolgd door G.H.Verstegen, pastoor van Leveroy
1833  Visitatie van de kerken van Nederweert, Heythuysen, Roggel, Baexem, Leveroy, Meijel, Swartbroek, Tungelroy, Stramproy en van de Franciscanen.
1836 – 19 oktober : installatie van Ludovicus Josephus Laumen in de hulpkerk van Leveroy, die is opgericht in de onafhankelijke kerk.
1839 – 11 juni : eerste steenlegging van de nieuwe, onafhankelijke hulpkerk in Leveroy.
1839 – 29 oktober : inzegening nieuwe kerk in Leveroy.
1840 – Visitatie van de succursaalkerken van Meijel, Roggel, Heythuysen, Baexem,Stramproy en Nederweert, de onafhankelijke hulpkerk van Leveroy en de afhankelijke hulpkapellen van Swartbroek en Tungelroy.
1841 – 4 december : inzegening van het aan het kerkhof van Leveroy toegevoegde gedeelte.
1842 – Bij Koninklijk Besluit van 18 november wordt de onafhankelijke hulpkerk van Leveroy verheven tot succursaalkerk.
1848-  28 augustus : oprichting kruisweg in Leveroy.
1868 – ontslag van pastoor Laumen van Leveroy. Op 4 mei installatie van Caris als zijn opvolger.
1878 – Tijdens de jaarlijkse visitaties worden de volgende parochies bezocht:Baexem, Ell, Heibloem, Heythuysen, Hunsel, Ittervoort, Leveroy, Meijel,Nederweert, Neeritter, Ospel, Roggel, Stramproy, Swartbroek, Thorn en Tungelroy. Daarnaast nog het klooster van St, Elisabeth te Heythuysen
1921 – 21 september wordt Jean de Fauwe, rector in Tungelroy, tot pastoor van Leveroy benoemd ter vervanging van Lambertus Bongers, die ontslag genomen heeft.
1925 – 21 juli wordt de kerk van Leveroy geconsacreerd. 

Bron

http://www.showeert.nl/bronnen/Libri%20memoriales%20martinus.pdf