Gesprekken met ‘Zonen van Leveroy’


Bron: https://www.nederweert24.nl/

Gesprekken met ‘Zonen van Leveroy’

Chretien BreukersDe Stichting Activiteiten Leveroy (SAL) treedt voor het eerst naar buiten met een cultureel programma op 17 mei. Directe aanleiding is het verschijnen van het boek ‘Een zoon van Limburg’ van Chrétien Breukers.

Gesprekken met ‘Zonen van Leveroy’

Breukers groeide op in Leveroy en vertrok in zijn studententijd naar Nijmegen om uiteindelijk via Amsterdam in Utrecht terecht te komen. Na de publicatie van een tiental poëzieboeken is zijn eerste prozaboek in de literaire wereld en media zeer positief ontvangen. In de regionale en landelijke pers verschenen lovende recensies en ook op radio en tv werd en wordt ruim aandacht besteed aan ‘een zoon van Limburg’. Zijn boek geeft meer dan voldoende aanleiding om dieper in te gaan op gepeperde uitspraken als ‘Limburg bestaat niet’. Hij worstelt met zijn afkomst om er, zeker bij vlagen, steeds sterker naar terug te verlangen.

Omdat Chrétiens bakermat in Leveroy ligt, hebben de initiatiefnemers van SAL besloten om een boekpresentatie te organiseren in zijn geboortedorp. Paul Op Heij uit Nijmegen, eveneens geboren in Leveroy, is geschiedkundige en journalist en zal, als onderdeel van de boekpresentatie, Chrétien Breukers een live interview afnemen.

Johan Slabbers geeft antwoord op de vraag: “Wie kan er zijn naam schrijven ?” Voor Chrétien Breukers is dat uiteraard geen enkel probleem maar Johan Slabbers deed onderzoek naar de schrijfvaardigheid van de Leveroyse parochianen anno 1778. Alleen al het schrijven van zijn/haar eigen naam was voor velen al een hele kunst. Hij komt tot verrassende conclusies over de toen 375 zielen tellende parochie, horende bij Nederweert.

De avond wordt muzikaal geopend door de percussiegroep van Fanfare Concordia die in 2013 tweede op het WMC in de World Division werd. Omdat op deze avond regelmatig geput wordt uit het verleden lijkt het uit te voeren werk “The Middle Ages” heel toepasselijk.

Ook woonachtig in Leveroy is de inmiddels bekende cineast Peter Crins. Zijn producties over deze regio tijdens de Tweede Wereldoorlog, De Meysbergh en zijn zeer recente bijdrage aan de viering van 75 jaar oudheidkundige kring De Aldenborgh heeft duizenden mensen geraakt.

Twee maal heeft Peter Crins een videogesprek opgenomen met de laatste pastoor van de zelfstandige parochie H. Barbara Leveroy, pater Jan Nijhof. De welbespraakte Nijhof was afkomstig uit Twente, maar werd een rasechte Limburger met soms Don Camillo-achtige trekjes. Peter was docent aan de MTS in Roermond en gaf lezingen door heel Limburg. Zijn uitvalsbasis was vanaf 1968 Leveroy en hij werd een geliefd priester waarvan Limburg er een paar dozijn meer van had mogen hebben.
Het filmmateriaal over Nijhof heeft tot nu toe het archief van Peter Crins nooit verlaten. Op 17 mei zullen deze opnames voor het eerst worden getoond in zaal Pestoeërskoel. Ook zal beeldmateriaal van de plaatselijke processie uit 1978 worden getoond, live ondersteund door het mannenkoor met gregoriaans gezang.

Op 17 mei pakt SAL uit met ‘Zonen van het Limburgse Leveroy’: Chrétien Breukers, Paul Op Heij, Johan Slabbers, Peter Crins en op video wijlen Pastoor Jan Nijhof, met medewerking van de Percussiegroep van Fanfare Concordia en herenkoor Canticum Novum.

Tags: