Schoor, van de Andreas


Categories :
Tags:

In dankbare herinnering aan

Andreas Jacobus Van de Schoor
André

weduwnaar van
Petronella Maria Eliza Rademaekers

Hij werd geboren te Leveroy op 29 november 1930 en overleed op 24 april 2014 op zijn kamer in Zorgcentrum Rust in Roy te Stramproy. Na de plechtige uitvaartdienst op 30 april 2014 in de parochiekerk van de H. Willebrordus te Stramproy hebben we hem bij mam te ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar.
Voor uw hartelijke blijken van medeleven na zijn overlijden en bij de begrafenis, zeggen we u oprecht dank. Verder een speciaal woord van dank aan de medewerkers van Rust in Roy. Ondanks zijn beperkingen heeft hij er de laatste 3,5 jaar een goed thuis gehad.

Pap is geboren op Maxet – Leveroy en heeft vrijwel zijn hele leven op de ouderlijke boerderij gewoond. Na het overlijden van zijn oudste broer in de oorlog, groeide hij op als enige zoon in een groot gezin tussen 9 zussen. Hij ontmoette Nelly en trouwde met haar in 1964. Als vanzelfsprekend moest de boerderij worden overgenomen. Samen hebben ze daar 45 jaar gewoond, kregen er 4 kinderen en hebben met hard werken de boerderij gedraaid. Zijn belangrijkste hobby was muziek maken bij fanfare Concordia Er werd een nieuw huis naast de bestaande boerderij gebouwd. Nadat de koeien werden verkocht in 1989 was er tijd voor vakanties en hobby’s zoals het houtdraaien en muziek. Vanaf 1996 ver-anderde hun leven nadat pap een beroerte kreeg en rolstoel-afhankelijk werd. Inmiddels waren er 8 kleinkinderen bij gekomen. Een knie operatie voor mam in 2009 had als gevolg dat ze beiden in Martinus Weert terecht kwamen. Pap kreeg daar weer een beroerte en kon niet meer terug naar Leveroy. Mam verhuisde in 2010 naar Stramproy en pap volgde even later naar Zorgcentrum Rust in Roy. Hij kreeg daar de intensieve verzorging die vanwege zijn handicaps nodig was. Nadat anderhalf jaar geleden mam overleed, zijn ze nu weer samen.

Pap en opa bedankt voor alles.

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 15 juni 2014 Kinderen en kleinkinderen om 09.30 uur in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy.