Op Heij, Harrie


Categories :
Heij op Harrie 2014HeijopHarrie2014vk

Ter nagedachtenis aan
HARRIE OP HEIJ ‘Har van Opheij’s Koeëb’

31 augustus 1925
30 maart 2014
weduwnaar van
JO VAN APPEVEN
Harrie Op Heij werd geboren op de, door zijn vader in 1906 gebouwde en naar zijn moeder vernoemde boerderij Helenahoeve, aan de Bergdijk in Leveroy. ‘in de hei’. Daar groeide hij ook op en bracht er. samen met zijn vrouw Jo. acht kinderen groot. In voor-en tegenspoed. door dik en dun. Ook al brandde de boerderij af in 1960. werden hun koeien getroffen door koeienziekten. zij hielden stand. Toen ze met pensioen gingen betrokken ze een huis in Baexem waar Jo helaas kort daarna, geheel onverwacht en veel te vroeg. kwam te overlijden.

In zijn eentje wilde Harrie er niet blijven wonen. daar in Baexem. Dus kocht hij een schaapsweide over de grens in Maaseik en liet er door zijn zonen een huis bouwen. “Want ik moet nog 30 jaar”, zei hij, van een opgave een uitdaging makend. In Maaseik heeft Harrie die dertig jaar niet helemaal vol gemaakt, een paar jaar woonde hij nog in Bree. Maar altijd heeft hij geweten dat hij ooit zou terugkeren naar zijn eigen dorp. Dat moment kwam twee weken geleden plot-seling dichterbij toen hij werd opgenomen in het ziekenhuis in Maaseik. Na een week van in helderheid afscheid nemen, is Harrie bij zijn Jo te ruste gelegd. Vlak bij zijn eigen vader en moeder ook, midden in zijn eigen dorp. Op die voor hem zo typische manier zei hij:
“Doeëtgaon doortj mer efkes allein sangerdaags Kosse dur zoeë kapot van.”
Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden en bij de uitvaart zeggen wij u dank. Kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 18 mei 2014 om 9.30 uur te Leveroy