Nies – Geurts, Anna


Categories :

Herinnering aan

Anna Nies – Geurts

weduwe van
Jel Nies

Geboren te Leveroy 14 april 1927 Overleden te Leveroy 11 maart 2014
Na een plechtige uitvaartdienst op 15 maart in de St. Barbarakerk te Leveroy, hebben wij haar te ruste gelegd op het parochiekerkhof aldaar.

Moe werd als oudste dochter geboren op “Leenenhof”. Ze leerde pap kennen en in 1956 zijn ze getrouwd. Dit was voor haar het mooiste moment in haar leven. Samen met pap runde ze jarenlang het boerenbedrijf en zorgde ze voor hun gezin met 7 kinderen. Daarnaast was ze zeer actief in haar moes-tuin, dit was haar grote passie. Ook toen de kinderen uitgevlogen waren voorzag ze hen regelmatig van verse groenten. De interesse in het boerenleven heeft ze altijd behouden, zelfs nadat ze verhuisd was naar de Reulisweg en de laatste twee jaar in haar huisje aan de Sillenhoek.

Daarnaast was ze erg betrokken bij alles wat de kinderen en hun gezinnen meemaakten. Haar grote trots waren haar 17 kleinkinderen en haar achterkleinkind. Ook bij het reilen en zeilen van de Leveroyse gemeenschap was ze erg betrokken. Na het overlijden van pap, bezocht ze geregeld dorpsgenoten om deze wat afleiding te bezorgen. Verder had moe meerdere hobby’s, namelijk tuinieren, kaarten, kantklossen, volksdansen, de Zonnebloem en was erelid bij ZijActief. Ook in de politiek was ze tot het laatst toe geïnteresseerd. Moe was erg zelfstandig. Ze wilde voor zichzelf kunnen zorgen. Dit bleef ze doen, tot het echt niet meer kon. Haar motto was dan ook: “wat ik zelf kan, doe ik zelf”. Hoe ze deze laatste weken haar ziekte heeft gedragen, heeft ons respect voor haar alleen maar doen toenemen.

Moe, bedankt voor alles, we zullen U missen!

Heel veel dank voor uw medeleven en belangstelling.
Familie Nies
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 20 april om 9.30 uur in bovengenoemde kerk.