Koninklijke onderscheiding voor Jan Weijers


 

Op zaterdag 23 november reikte burgemeester Evers van Nederweert de versierselen uit behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau aan de heer Jan Weijers (57 jaar) uit Leveroy. De uitreiking vond plaats tijdens de viering van het Caeciliafeest van Fanfare Concordia in Zaal Wetemans, Dorpstraat 7 in Leveroy. De heer Weijers zet zich al 35 jaar belangeloos in voor de Leveroyse gemeenschap.

Tennisvereniging
Hij was in 1978 medeoprichter van de Tennis Vereniging Leveroy. Hij werd bestuurslid en bouwde met een aantal andere vrijwilligers een eigen clubhuis. Gedurende 11 jaar was hij penningmeester van deze vereniging.

Fanfare Concordia
Jan Weijers is inmiddels ook al 25 jaar bestuurslid van Fanfare Concordia Leveroy. Hij is penningmeester en lid van de activiteitencommissie van deze muziekvereniging. Hij speelt zelf hoorn in het fanfarekorps. De vereniging is zeer betrokken bij de plaatselijke dorpsgemeenschap en luistert vele activiteiten en plechtigheden op. Zij ontvangt brede steun uit de gemeenschap en wordt gesteund door een damescomité en vele sponsoren binnen en buiten Leveroy.

Gemeenschapshuis
Met zijn bouwkundige kennis als achtergrond werd Jan Weijers in 2002 bestuurslid van de Stichting Gemeenschapshuis Pestoeërskoel Leveroy. Deze stichting exploiteert het gemeenschapshuis in de kern Leveroy. Met een Europese subsidie van 1 miljoen euro moest dat gemeenschapshuis vrijwel volledig worden her- en verbouwd, een project dat de heer Weijers samen met andere vrijwilligers heeft begeleid/uitgevoerd.

 

Tags: