Beijes – Mortelmans, To (Blieje To)


Categories :

In dankbare herinnering Lieve Marn,
To Beijes – Mortelmans
Blieje To

echtgenote van
Theo Beijes

Leveroy, 6 april 1921 – Nederweert, 22 augustus 2013
Na een kort ziekbed is To Beijes op donderdag 22 augustus 2013, juist voor middernacht in verzorgingshuis St. Joseph te Nederweert rustig ingeslapen. Zij was voorzien van het H. Sacrament der Zieken. Op 28 augustus hebben we mam na een plechtige uitvaartdienst ter ruste gelegd bij pap op het parochiekerkhof van de H. Lambertuskerk te Nederweert.

Mam was de dochter van Peter Mathijs Mortelmans en Maria Anna Vossen. Zij is 92 jaar geworden. Als je zo’n leeftijd bereikt, dan hoor je bij de sterken. En dat was zij, sterk in alle opzichten. We hebben veel herinneringen aan haar. Haar leven is nu compleet en voltooid. Er is veel goeds en moois om op terug te kijken en om dankbaar voor te zijn. Aan de andere kant was er ook pijn, verdriet en tegenslag. Maar zij was altijd onze rots in de branding, onze steun en toeverlaat, oplossingsgericht en bijzonder daadkrachtig. De laatste jaren keerden we de rollen hier en daar wat om, maar zij bleef tot bijna aan het einde graag alles zelf doen. Na de dood van pap verloor het leven wat van zijn glans, desondanks maakten we er samen het beste van. 92 jaar lijkt een mooie leeftijd om te sterven. Maar als het gaat om iemand van wie je houdt, bestaat er ineens geen ‘mooie leeftijd om te sterven meer en komt de dood altijd te vroeg.

We gaan je zo erg missen. Een leven zonder jou, is echt onvoorstelbaar We weten niet hoe dat moet een leven zonder moeder en oma, die ons bij elkaar brengt en met elkaar verbindt. Die van ons houdt zoals we zijn. met een onbeschrijflijk grote en onvoorwaardelijke liefde. Trots op alles wat we goed doen en met een stille compassie voor ieders gebrek. Altijd waakzaam om ons behoeden voor verderf en gevaar Een leven zonder jou, We kunnen het niet, maar zullen het moeten leren.
“Niet klagen, maar dragen”, dal was jouw devies. Een helpende hand, een luisterend oor een mond vol goede raad. Met hoofd, hart en handen nam je aart onze levens deel. Nooit eerder namen je handen rust, nooit eerder was je mond zo stiL Onze enige troost is het weerzien straks in jouw paradijs van de 14 engeltjes.
Dag mam, dag oma. rust zacht en veel lieve groeten aan ons pap, onze opa.
Nederweert, 28 augustus 2013