Kermissen: inwoners dorp aan zet


WERKGROEP Leveroy en Nederweert-Eind
door onze verslaggeefster
Bron: De limburger
In Leveroy en Nederweert-Eind zijn dorpelingen aan de slag gegaan om de kermissen in de dorpen een nieuw impuls te geven. In Leveroy is daarvoor zelfs een speciale werkgroep opgericht.
De kermissen in beide dorpen worden steeds minder bezocht en leveren nauwelijks nog iets op voor de kermisexploitanten. Volgens de gemeente wil een groot deel van de exploitanten dan ook niet meer naar kleine kernen komen. De gemeente Nederweert heeft daarom de dorpen verzocht zelf met ideeën te komen die ervoor moeten zorgen dat er meer mensen gebruikmaken van kermisattracties.
„De gemeente wil bezuinigen”, zegt Martijn Klauwers van de werkgroep in Leveroy. „De kermissen kosten geld, er is één fte aan personeelssterkte bij de gemeente bezig met het opzetten ervan. Maar ze willen niet zomaar de stekker uit de kermissen trekken en hebben daarom de gemeenschap gevraagd om wat te doen.”
In Leveroy is de kermis elk tweede weekeinde van juni. De horeca vaart er wel bij. De terrassen en cafés zitten in de avonden vol, maar weinig mensen maken een ritje in de attracties. Volgens Krouwels blijkt uit gesprekken van de werkgroep met de kermisexploitanten dat ze nog wel graag naar Leveroy komen, omdat het ze het een gezellige kermis vinden, maar vooral omdat er in die week weinig andere kermissen zijn.
Om de Leveroynaren te peilen, heeft de werkgroep per huishouden een enquête in de bus gedaan en op www.leveroy.net gezet. Daarin staan vragen als of de geënquêteerde vorig jaar de kermis in Leveroy heeft bezocht en hoeveel hij uitgegeven heeft. „We willen proberen om zoveel mogelijk mensen, ook van buiten Leveroy, overdag naar de kermis te trekken”, zegt Krouwels. „Bijvoorbeeld door een evenement als een touwtrekwedstrijd te organiseren.”
Begin volgend jaar hoopt Krouwels met concrete ideeën te kunnen komen. Rond die tijd moet ook de website www. kermisleveroy.nl online zijn.
In Nederweert-Eind is het parochieel comité bezig met inventariseren van ideeën om de kermis een nieuw elan te geven. Daartoe is met inwoners, ondernemers en horecamensen gesproken.
Tags: