Coenen – Geraats , Lucie


Categories :
Coenen GeraatsLucie2012Coenen GeraatsLucie2012vk

Een dankbare herinnering aan Lucie Geraats
Sinds 1957 gehuwd met Cornelis Coenen
Luus werd geboren op 12 Maart 1927 te Leveroy. Zij overleed voorzien van de H. Sacramenten der Zieken op 21 juli 2012 op de Kolenhof te Leveroy. We hebben haar op 26 juli na een Requiemmis in de kerk van de H. Barbara te Leveroy begraven op het parochiekerkhof aldaar. Voor uw vriendschap tijdens haar leven, voor uw medeleven en steun na haar overlijden en voor uw aanwezigheid bij haar afscheid, zeggen wij hartelijk dank Harry, Peter, Herman, Cor De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 9 september 2012 om 9.30 uur in de kerk van de H. Barbara te Leveroy.

Moeder werd geboren in de smidse aan de Kelperweg in Leveroy. Vanwege oma’s gezondheid verhuisde ze als klein meisje naar haar ooms en tantes op de Kolenhof. Ze groeide er op en hielp met het werk op de boerderij. Daarnaast zette ze na de oorlog samen met haar broer Herman landbouwmachines in elkaar voor haar vader, de smid. Op 28 mei 1957 trouwde ze met Nelis Coenen in de kapel van Sterre der Zee te Maastricht.
Hun huwelijksreis ging naar Lourdes als hulp voor gehandicapten. Samen kochten ze de boerderij op de Kolenhof van haar ooms en tantes. Aanvankelijk had het bedrijf tegenslagen. Dit leidde tot een leven van spaarzaamheid, zelfs toen dit niet meer zo nodig was. Met de komst van de kinderen nam de zorg voor de familie meer tijd in beslag. Maar iedereen bleef welkom; onverwachte bezoekers werden uitgenodigd om ’s middags een bord mee te eten en in de hooischuur heeft menig zwerver of schoolkameraad de nacht doorgebracht. Nadat Cor het boerenbedrijf overnam brachten moeder en vader samen vele uren door in de tuin. De laatste 10 jaar van hun huwelijk waren de mooiste tijd die ze met elkaar hadden. Door een noodlottig ongeval van vader kwam hier in 2005 een einde aan, kort nadat nog een van de zonen overleden was. Een harde tijd voor moeder, maar ook hier sloeg ze zich doorheen. Samen met Cor en Herman pakte ze de draad weer op. Na een ernstig hartinfarct in 2009 kwam moeder in het ziekenhuis. Als terminaal hartpatiënt kwam ze weer naar huis. Thuis aan de Kolenhof krabbelde ze toch weer op. Wel was haar conditie zo beperkt dat zij zelf verzorging nodig had. Cor en Herman zorgden voor haar met toegewijde hulp van de mensen van de thuiszorg. De laatste weken ging het bergafwaarts.
Moeder overleed thuis.