Corsten, Jo


Categories :

Ter herinnering aan

Jo Corsten

Weduwnaar van
Gert Corsten-Boonen

Vriend van Tiny

Papa is op 3 september 1927 geboren te Swartbroek. In zijn kinderjaren is het gezin Corsten verhuisd naar Leveroy. Samen met zus Gerda en broer Lei had hij een fijne jeugd op de boerderij. Hier werd hem ook z’n liefde voor paarden bijgebracht.

Op Haelen kermis leerde Jo zijn vrouw Gert Boonen uit Heythuysen kennen. Na zeven jaar verkering werd er getrouwd en een huis gebouwd aan de Dorpstraat te Leveroy. Jo en Gert kregen samen vier kinderen, Johan, Louis, Monique en Rob.
Met de Talenten die hij heeft mogen ontvangen van Onze Lieve Heer, heeft papa zich ingezet voor zijn gezin en de Leveroyse gemeenschap. De kost werd verdiend met de handel in diervoer en in de tuinderij.
Jo Corsten was een echt verenigingsmens. Hij zat o.a. in het bestuur van Jong Nederland, S.V. Leveroy, Fanfare Concordia en Rijvereniging Leveroy.
Zijn andere passie was zingen in het kerkkoor. Daarvoor kreeg hij in 1994 de pauselijke onder-scheiding Pro Ecclesia et Pontifice. De komst van de kleinkinderen Linda, Lou, Tom, Dionne, Carmen, Matthijs, Mireille en Ralf waren voor papa en mama een verrijking van hun leven. Uiteraard moesten de kleinkinderen ook op de rug van een Haflinger of een Belgisch Trekpaard worden gezet en ook werd geïnformeerd naar de hobby’s, vriendjes en vriendinnetjes.
Na het overlijden van mama vond papa vriendschap bij Tiny. Samen hebben ze nog zeven gezellige jaren doorgebracht.
Helaas ging de gezondheid de laatste tijd achteruit en moest afscheid worden genomen van het vertrouwde adres aan de Dorpstraat. In verzorgingshuis Sint Elisabeth heeft papa nog enkele jaren genoten van een liefdevolle verzorging. Ook vanuit Haelen wilde papa geïnformeerd blij-ven over het gezinsleven en het gebeuren binnen de Leveroyse gemeenschap.

In het Sint Jans Gasthuis hebben wij in grote saam-horigheid afscheid genomen van mijn vriend onze papa en lieve opa.

Tiny Schroen, kinderen en kleinkinderen Corsten

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 22 januari 2012 om 09.30 uur in de parochiekerk te Leveroy.