Beugelclub wil fusie met voetbalclub


SPORT Beugelen is voor voetballers prima tijdverdrijf in de winter, vindt beugelclub
door Lotte Wullems
Bron: De limburger

SPORT Beugelen is voor voetballers prima tijdverdrijf in de winter, vindt beugelclub
De Leveroyse beugelclub Opheyshof wil met de plaatselijke voetbalvereniging SV Leveroy fuseren.
Voetbal en beugelen. Een combinatie die bij velen vraagtekens zal oproepen.
Maar volgensWim Grommen, voorzitter van de Nederlandse Beugel Bond (NBB) zijn de twee een ideale match. „In januari ligt het voetbalschema stil. Om toch bezig te blijven bieden we beugelen aan. Doel is vooral de 35-plussers enthousiast te maken. Zij kunnen leeftijdsgenoten ontmoeten en bovendien is de kloof tussen actieve sporters en degenen die ‘aan de zijlijn staan’ kleiner. Beugelen is namelijk fysiek geen zware sport en is daarom vooral voor ouderen geschikt.”
De Leveroyse beugelclub Opheyshof ziet de combinatie ook wel zitten. Naar aanleiding van ‘Januari Beugelmaand’, een initiatief van de NBB en de KNVB, verzorgt de club samen met SV Leveroy het winterprogramma van de voetballers.
Voordeel is dat het beugelen onder de aandacht wordt gebracht.
Samenwerking heeft nog meer voordelen. De beugelclub sluit zelfs niet uit dat het ooit tot een fusie met de voetbalvereniging komt en dat ze samen onder een dak terechtkomen. „We zitten nu nog goed, maar de boerderij waarin we verblijven is van een café-eigenaar uit Leveroy. Als het pand ooit verkocht wordt, bestaat de kans dat we moeten vertrekken”, vertelt Nico Verstappen, oud-bestuurslid en momenteel competitieleider van de beugelclub. „De voetbalvereniging ligt centraal in het dorp en het zou ideaal zijn als wij ons daar bij konden voegen. Zij kunnen andersom ook van ons profiteren.Wij bieden een leuk winterprogramma.”
Verstappen hoopt dat oudere voetballers ‘blijven plakken’ als ze eenmaal met het beugelen hebben kennisgemaakt. „Als ze stoppen met voetbal, kunnen ze gaan beugelen en op die manier lid van de vereniging blijven. Zo doen we ook wat aan het sociale aspect.” SV Leveroy heeft van haar kant nog niet echt een wens om met de beugelclub samen te gaan. Maar ze staat er niet afwijzend tegenover, zegt secretaris Bair Cillekens.
Beugelen is een van de oudste sporten.
Het wordt gespeeld op een baan van zo’n 10 bij 5 meter. Op ongeveer 7 meter staat een ijzeren ring: de beugel. De bedoeling is met een houten schopje de bal door de beugel te spelen of de tegenstander uit het veld te spelen.
Categories :
Tags: