nieuwe schoolbibliotheek voor de basisschool

De basisschool heeft eindelijk de verlangde bibliotheek.
Maar liefst 700 boeken staan in de Bieb. De boeken zijn gekocht door een financiële bijdrage van de dorpsraad

Het project kon van de grond komen door medewerking van het project “bibliotheek op de basisschool” en de daarvoor verleende subsidie.

 

https://youtu.be/OZbJMwemYWQ

 

 

Tags: