Verstappen – Nijs, Griet


Categories :

In dankbare herinnering aan

Griet Verstappen – Nijs

echtgenote van
SjraVerstappen

Baexem, 23 januari 1925 – Weert, 15 februari 2011
Na een uitvaartdienst in de H. Barbarakerk te Leveroy op 19 februari 2011 werd moeder bij vader ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof aldaar.
Wij danken u voor alle blijken van medeleven.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 10 april om 9.30 uur in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy.

Moeder is geboren te Leveroy op ‘Oud Gelissen’ nabij de ‘Ouden Hof’.Toen ze zes jaar oud was, is ze verhuisd naar Nederweert. In 1951 trouwde ze met Sjra Verstappen, ‘Caris Sjra’, en ging aan de Luitstraat wonen. Op de boerderij was het hard werken met acht opgroeiende kinderen. Nadat ze bijna 49 jaar getrouwd waren is vader overleden. Moeder is op de boerderij blijven wonen totdat ze in 2006 verhuisde naar “t dörp’. Moeder was een gelovige eenvoudige vrouw zonder vooroordelen en nam iedereen zoals hij was. Ze genoot van haar moestuin en bloemen. Ze kwam graag onder de mensen en de deur stond altijd voor iedereen open. Pannenkoek eten met de kleinkinderen was ’n feest. Het leven nam ze zoals het kwam zonder te klagen, zelfs tijdens de laatste zware maanden. Ze wilde nog zo graag.

Lieve moeder en oma, we zullen je ontzettend missen. Bedankt voor alles.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind