Claessen, Sjeng


Categories :

Liefdevolle herinnering aan

Sjeng Claessen

weduwnaar van

To Franssen

* Heythuysen, 6-12-1916 – Weert, 13-11-2010

Na de plechtige uitvaartmis op 19 november in de Heilige Lambertuskerk te Nederweert, hebben we aansluitend tijdens de crematiedienst in het Crematorium Midden-Limburg te Baexem afscheid van hem genomen.

“spitsvondige uitspraken”

Pap heeft een gezegende leeftijd van 93 mogen bereiken. Hij kan terugzien op een geweldig leven waarvan vele jaren samen met mam. Ze hebben hun 60-jarig huwelijksfeest kunnen vieren, waar hij met volle teugen van genoten heeft.
Bijzonder trots was hij met de benoeming tot ere-secretaris van zijn geliefde club handboogvereniging “De Vriendenkring” te Leveroy. De jubileumbokaal voor zijn 60-jarig lidmaatschap was het pronkstuk in de huiskamer.

Pap was altijd vrolijk, attent en strijdvaardig. Door zijn goede gezondheid kon hij tot op hoge leeftijd zijn favoriete tuinbezigheden uitvoeren, en zelfs tot zijn 90ste autorijden. Hij kon prachtige zinnen formuleren. Als hij b.v. opstond na een lange zit, bleef hij even rechtop staan en zei: “effe wachten ’t gaas is nog neet in de bein” alvorens hij aan de wandel ging. Zijn typische spitsvondige, humoristische uitspraken zullen zeker nog bij menigeen in herinnering naar boven komen.
Sinds het overlijden van mam op 12 februari van dit jaar, heeft pap een moeilijke tijd gehad, welke was gekenmerkt door intens verdriet. De hulp van alle mensen om hem heen kon dit niet verdringen. Zijn vertrouwde behulpzame maatje was er niet meer.
Precies zoals met mam destijds, was een heupbreuk na een val thuis, het begin van het einde. Pap zei vroeger weleens: “als wae goan, dan goan wae samen”, om zodoende in gedachte de voorziene eenzaamheid te vermijden.

Tijdens de revalidatieperiode in Martinus toonde hij zijn sterke wilskracht. De energie bleek op, en het gemis van mam kreeg de overhand. Echter voor “kruisjassen” kon je hem wakker maken. Dit is voor 2 weken terug letterlijk Gebeurd. Helaas, heeft hij toen zijn laatste spel gespeeld.

Pap, “dich woors unne geweldige mins”

Tabee!

Voor uw medeleven en belangstelling zeggen wij u oprecht dank. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind