Snijders, Lei


Categories :

Ter nagedachtenis aan
Lei Snijders

Molenbeersel (B).
3 november 1938 – Weert. 3 april 2010

Lei is geboren in Molenbeersel, maar heeft bijna zijn hele leven in de Liesjeshoek in Leveroy gewoond. Hij is daar opgegroeid bij twee tantes, Lies en To.

Na zijn diensttijd heeft Lei 18 jaar als kraan-machinist bij aannemer Dorssers in Neer gewerkt en daarna 16 jaar in Kleiwarenfabriek Joosten-Kessels in Kessel.
Lei is sinds zijn jeugd een duivenmelker in hart en nieren geweest. Dat was een van zijn grootste hobby’s. Verder legde hij graag een kaartje met zijn vele kaartvrienden. Lei heeft meerdere honden gehad waar hij graag mee ging wandelen, meestal naar de Rinsberg. Van jongs af aan is hij lid van de voetbalvereniging, eerst als voetballer, later als vrijwilliger.

Daarnaast heeft hij vele jaren meegewerkt aan het onderhoud van het kerkhof. Naderhand heeft hij zich aangesloten bij de senioren-vereniging. Lei was een man van weinig woorden. Aan een gesprek nam hij vaak deel met een portie humor: met een kwinkslag had hij dan de lachers op zijn hand, maar wist tevens kort en bondig zijn mening duidelijk te maken. En duidelijke meningen had Lei wel. Vanaf 1996 heeft hij mogen genieten van het geluk dat hij gevonden had in de vriendschap met Rika, zijn levenspartner.

Fijn dat u er was. Bedankt voor het medeleven en de belangstelling.
Familie Leunissen-Stultiens
Familie Snijders